SKU
HI93731-03

Reagensi za cink (300 testova) - HI93731-03

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI93731-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje cinka. U pakovanju se nalazi 300 testova za korišćenje sa kompatibilnih stonim i prenosnim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici i pakovanju su jasno označeni brojem i datumom roka upotrebe zbog sledljivosti.
 
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93731-03 su visokokvalitetni reagensi koji su prethodno mereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Metoda je adaptacija standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. izdanje, Zincon metoda. Reakcija između cinka i reagensa izaziva smeđe-zelenu do plavu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa u uzorak, odvijaće se reakcija i kompatibilni fotometar može se koristiti za određivanje koncentracije. Rezultati se prikazuju kao mg/L (ppm) cinka. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom cinka od 0,00 do 3,00 mg / L.

 

Specifikacije:

Pakovanje 

bočice sa kapaljkama i kesice reagensa 

Količina 

300 testova 

Metod 

Prilagođavanje standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. izdanje, Zincon metoda. Reakcija između cinka i reagensa izaziva smeđe-zelenu do plavu nijansu u uzorku 

Predlog 65 

 

Upozorenje:   

Ovaj proizvod može da vas izloži hemikalijama, uključujući hrom (heksavalentna jedinjenja), za koja je poznato izazivaju urođene mane ili druge reproduktivne štete. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana