Uslovi korišćenja

Dobrodošli na website Hanna instruments d.o.o. Ukoliko nastavite da pregledavate i koristite ovu web stranicu, slažete se i obavezujete se na sledeće uslove korišćenja koji zajedno sa našom politikom privatnosti regulišu odnos Hanna instruments prema vama u vezi sa ovom web stranicom.

Hanna instruments d.o.o. čije je sedište u Palmotićevoj 20a, Beograd je vlasnik web stranice i izraz “mi” se odnosi na to. Izraz “vi” se odnosi na vas, korisnike ove web stranice.

Upotreba ove web stranice podleže sledećim uslovima korišćenja:

  • Sadržaj stranica ovog website-a namenjen je samo vašoj opštoj informisanosti i upotrebi. Podložno je promeni bez prethodne najave.
  • Ni mi, niti bilo koja treća strana ne dajemo nikakvu garanciju ili garanciju tačnosti, blagovremenosti, performansi, potpunosti ili prikladnosti informacija i materijala koji se nalaze ili nude na ovoj web lokaciji za bilo koju određenu svrhu. Saglasni ste da takve informacije i materijali mogu sadržati netačnosti ili greške i izričito se isključujemo odgovornost za njih u najvećoj meri koja je propisana zakonom.
  • Korišćenje bilo kakvih informacija ili materijala na ovoj Web stranici je u potpunosti na vaš rizik i za to nećemo biti odgovorni. Vaša je odgovornost da osigurate da bilo koji proizvodi, usluge ili informacije dostupne na ovoj web stranici ispunjavaju vaše posebne zahteve.
  • Ova web stranica sadrži materijal koji je u našem vlasništvu ili je licenciran. Ovaj materijal uključuje, ali nije ograničen na dizajn izgled i grafiku. Reprodukcija je zabranjena, osim u skladu sa obaveštenjem o autorskim pravima, što je deo uslova korišćenja.
  • Svi zaštitni znakovi reprodukovani na ovoj web lokaciji koji nisu deo vlasništva ili licence operatera priznaju se web stranici.
  • Neovlašćeno korišćenje ove web stranice može voditi ka zahtevu za naknadu štete i / ili bude predmet za krivično delo.
  • Povremeno ova web stranica takođe može sadržati linkove do drugih website-ova. Ovi linkovi su omogućeni radi lakšeg pružanja dodatnih informacija. Ne naglašavaju niti promovišu web stranicu. Ne odgovaramo za sadržaj povezanih web stranica.
  • Ne možete da kreirate linko do ove web stranice sa druge web stranice ili dokumenta bez prethodnog pismenog odobrenja službe Hanna.
  • Vaša upotreba ove web stranice i bilo kakav spor koji proiziđe iz takve upotrebe web stranice, podležu kompaniji Hanna Instruments d.o.o. i njjene podružnice izvršavaju svoja prava intelektualne svojine u najvećem stepenu primene zakonskih mera. Ako imate pitanja u vezi sa gore navedenim pravnim napomenama, možete kontaktirati Hanna Instruments d.o.o., pozivom na broj +38111 32 44201

Ograničenja kompenzacije za štetu.

Čak i u slučaju oštećenja obuhvaćenih garancijom, odgovornost kompanije Hanna instruments biće ograničena na obavezu popravka proizvoda ili istog, a po izboru kompanije Hanna, kupcu će za kupovinu neispravnog proizvoda biti vraćen celokupni, plaćeni iznos.

Hanna Instruments d.o.o. stoga nije odgovorna za bilo kakvu štetu koju pretrpi kupac ili neko treće lice, kao što je, ali ne ograničavajući se na, štetu koju je pretrpeo kupac ili neko treće lice za posledice koje proizilaze iz upotrebe proizvoda, direktne i indirektne štete imovine, kao što je, ali nije ograničeno na, stanke, oštećenja proizvoda i imovine Kupca i / ili trećih lica, troškovi servisiranja i rutinskog i vanrednog održavanja i popravki.

Hanna Service d.o.o.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana