SKU
HI3897-010

Zamenski testovi za kiselost maslinovog ulja - HI3897-010

3.009,32 din.
Na lageru
HI3897-010 su zamenski reagensi za određivanje kiselosti maslinovog ulja titracijom pomoću kompleta za ispitivanje kiselosti maslinovog ulja HI3897. Ima dovoljno reagensa za približno 10 testova koji će se koristiti sa Hanninim test setom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici su jasno označeni lot brojem i rokom upotrebe radi bolje sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

HI3897-010 su visokokvalitetni reagensi koji su prethodno izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna merenja kiselosti pomoću HI3897 kompleta za ispitivanje kiselosti maslinovog ulja. Ovi reagensi slede metodu titracije kiselinske baze da bi se odredila koncentracija kiseline kao oleinska kiselina.

Za određivanje kiselosti maslinovog ulja, titrant natrijum hidroksida reaguje sa kiselinama prisutnim u uzorku nakon rastvaranja u reagensu organskog rastvarača. Dodavanjem kapi osnovnog rastvora titranta, rastvor postaje ružičast dok dostiže krajnju krajnju tačku. Broj mililitara titranta koji se koristi za postizanje krajnje tačke odrediće procenat kiselosti. Ovi reagensi su dizajnirani za upotrebu sa uzorcima koji imaju očekivani opseg kiselosti od 0,00 do 1,00% kiselosti.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana