SKU
HI3817

Test za određivanje kvaliteta vode - HI3817

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3817 je hemijski komplet za ispitivanje koji meri šest parametara uobičajenih u ispitivanju kvaliteta vode: alkalnost, hlorid, tvrdoća, gvožđe, pH i sulfit. Ovaj komplet je opremljen svim potrebnim reagensima i opremom za izvođenje preko 100 ispitivanja za svaki parametar, sa izuzetkom gvožđa, koje uključuje reagense za 50 ispitivanja. pH se dobija pomoću Hanna’s pHep®, pH elektronskog testera, koji garantuje veću tačnost i duži vek trajanja od tradicionalnog lakmus papira.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Svi reagensi su označeni datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
  • Čvrsti prenosni kofer je pogogodan za prenos celog kompleta.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana