SKU
HI83900-30

Usisni lizimetar za praćenje nivoa hranljivih materija u korenu

9.102,00 RSD
Na lageru

Usisni lizimetar HI83900 se koristi za ekstrakciju zemljišnih rastvora za hemijsku analizu hranljivih materija važnih za rast biljaka. Ovaj alat za prikupljanje uzoraka napravljen je od porozne keramičke kapice koja je povezana sa providnom cevi od 30, 60 ili 90 cm. Gumena kapilara se proteže od plastičnog šprica kroz cev i stiže do keramičkog vrha.

HI83900 omogućava operaterima da lako prate nivo hranljivih materija đubriva, kao što su amonijak, nitrat, fosfor, kalijum, sulfat, kalcijum i magnezijum.

  • Sinterovana keramička kapa
  • Dostupne su tri dužine cevi
  • Sakupljanje uzoraka na nivou korena

Usisni lizimetar HI83900 omogućava ekstrakciju rastvora iz zemlje stvaranjem vakuuma unutar cevi za uzorkovanje koji premašuje napetost vode u zemljištu. Promena pritiska uspostavlja hidraulički gradijent za protok rastvora kroz porozni keramički poklopac u cev lizimetra. Obično je potreban vakuum od oko -60 cb (centibar); u zavisnosti od dužine epruvete lizimetra, možda će biti potrebno nekoliko puta izvući priloženi špric od 30 mL.

Usisni lizimetar je kompatibilan sa Hanna Instruments HI83325 i HI83315 multiparametarskim stonim fotometrima za analizu hranljivih materija. Korisnici mogu jednako lako analizirati prisustvo i koncentraciju hranljivih materija kao što su amonijak, nitrat, fosfor i kalijum koristeći svoje ekstrahovane uzorke rastvora zemljišta. Analiza pH vrednosti rastvora zemljišta, provodljivosti (EC) i ukupnih rastvorenih čvrstih materija (TDS) takođe se može napraviti sa širokim spektrom prenosivih i stonih merača.

Karakteristike na prvi pogled

Tri dužine cevi - Hanna nudi HI83900 u tri različite dužine: 30 cm, 60 cm ili 90 cm. Bez obzira na dubinu nivoa korena, korisnici mogu lako da izvuku rastvor iz zemlje koji predstavlja koncentraciju hranljivih materija dostupnih za biljku

Sinterovana keramička kapa - Keramički vrh lizimetra može se koristiti u svim vrstama tla. Napravljen je od sinterizovanog materijala koji ne reaguje sa hranljivim materijama u zemljištu. Zbog toga na prikupljeni rastvor zemlje ne utiče hemijski sastav keramičke kapice, što rezultira preciznim i pouzdanim testovima.

Špric i stezaljka za prste - Špric od 30 mL i stezaljka za prst su uključeni kako bi pomogli korisniku da brzo i efikasno stvori vakuum unutar cevi za uzorkovanje.

Lako se čisti – Lizimetar treba da bude sterilan i bez mehurića vazduha pre nego što ga stavite u zonu korena radi ekstrakcije. HI83900 se isporučuje sa rastvorom za čišćenje da dovoljno aktivira cev i porozni keramički vrh.  

 

Specifikacija

Šifra

HI83900-web

Naziv proizvoda

Usisni lizimetar za praćenje nivoa  hranljivih materija u korenu-HI833900

Zahtev za ponudom

Da

Informacije za proučivanje

HI83900 se isporučuje sa kapilarnom gumenom cevčicom sa gumenim poklopcem i stezaljkom za prste, početnim kompletom rastvora za čišćenje (120 mL), špricem od 30 mL i uputstvima.

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana