SKU
HI38033

Set za određivanje ukupne tvrdoće- HI38033

3.198,00 RSD
Na lageru

HI38033 je komplet za ispitivanje tvrdoće koji meri ukupnu tvrdoću kao CaCO3 titracijom sa EDTA. HI38033 se isporučuje u kompletu sa svim reagensima i opremom potrebnom za obavljanje oko 100 ispitivanja.

 

  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Svi reagensi su označeni datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
  • Ručna titracije se obavlja uz pomoć indikatora boje

HI38033 je hemijski test komplet baziran na titraciji koji određuje ukupnu koncentraciju tvrdoće u rasponu od 0 do 30 zrna po galonu (gpg). HI38033 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za obavljanje analize. Test komplet sadrži dovoljno testova za obavljanje oko 100 testova. Nivo tvrdoće kao gpg kalcijum-karbonat (CaCO3) je određen titracijom EDTA (etilen-diamin-tetra sirćetne kiseline). Rastvor se prvo podešava na pH od 10 pomoću puferskog rastvora. Indikator helira sa metalnim jonima kao što su magnezijum ili kalcijum formirajući kompleks crvene boje. Kako se dodaje EDTA, joni metala su s njom složeni. Nakon što su svi slobodni joni metala složeni, višak EDTA uklanja metalne jone složene sa indikatorom, čime se pravi rastvor plave boje. Ova promena boje iz crvene u plavu označava krajnju tačka titracije.

Pregled funkcionalnosti:

Kompletno opremljen

  • Uz test komplet dolaze svi potrebni materijali, poput čaše za uzorke, plastične pipete i boce sa reagensima.

Visoka rezolucija

  • Očitavanja 0 do 30 gpg se određuju sa 1 gpg rezolucijom.

Dostupni su zamenski reagensi.

  • Nema potrebe za kupovinom novog test kompleta kada su zalihe reagenasa istrošene. Set reagensa HI38033-100 može se naručiti da zameni reagense koji se isporučuju u kompletu. Ovaj set reagenasa dolazi sa 1 (30 ml) bočicom sa kapaljkom sa puferskim rastvorom, 1 (10 ml) bočicom sa kapaljkom sa indikatorom kalmagita i 2 (75 ml) bočice HI38033-0 EDTA rastvora.

 

Specifikacije:

Tip 

titracija 

Najmanji korak 

1 gpg 

Opseg 

0-30 gpg 

Prosečan broj testova 

100 

Metod 

EDTA 

Informacije o isporuci 

HI38033 test komplet dolazi sa 30 ml puferskog rastvora, 10 ml indikatora kalmagita, 75 ml EDTA rastvora (2), 20 ml plastičnim čašama sa poklopcem i 1 ml plastične pipetom. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana