SKU
HI96735-11

Standardi za ukupnu tvrdoću Cal Check™ - HI96735-11

23.370,00 RSD
Na lageru
Standardi HI96735-11 CAL Check ™ pružaju jednostavno rešenje za kalibraciju i validaciju HI96735 prenosnog fotometra. HI96735-11 CAL Check standardi mogu se koristiti za niske (0 do 250 mg / L CaCO3), srednje (200 do 500 mg / L CaCO3) i visoke (400 do 750 mg / L CaCO3) opsege određivanja ukupne tvrdoće . Ovaj visokokvalitetni set standarda proizveden je u našem najsavremenijem objektu i isporučuje se sa sertifikatom o analizi. Sertifikat o analizi daje broj partije, referentne vrednosti i datum isteka za sledljivost prilikom sertifikacije HI96735 fotometra.
  • Dolaze sa sertifikatom analize.
  • Standardne vrednosti 150 ±5 (nizak opseg), 350 ±7 (srednji opseg), 520 ±10 (visoki opseg) mg/L CaCO3 @ 25°C
  • Mogu se koristiti ponovo, imaju dug životni vek.

Detalji

HI96735-11 je visokokvalitetni set kalibracionih standarda koji omogućava korisniku da validira i kalibriše HI96735 prenosni fotometar ukupne tvrdoće koji meri u celom opsegu CaCO3 od 0 do 750 mg / L (ppm). HI96735-11 uključuje jednu zapečaćenu kivetu "A" za nuliranje merača i jednu kivetu "B" koja se koristi za proveru ili kalibraciju. Očekivano očitanje iz „B“ standarda je 150 ± 10 (mali opseg), 350 ± 15 (srednji opseg) i 520 ± 20 (visoki opseg) mg / L CaCO3 @ 25 ° C. Kalibracioni set se proizvodi u našem najsavremenijem proizvodnom pogonu koristeći hemikalije sa reagensima u okruženju pod kontrolisanom temperaturom.

Dolaze sa sertifikatom analize.

  • Šifrom proizvoda
  • Serijskim brojem
  • Rokom trajanja
  • Standardna vrednost @ 25°C
  • Referentni merač, NIST sledljiv

Sa rezervoarima za skladištenje

  • Otporan na spoljno svetlo
  • Štiti od slučajnog loma

Validacija i kalibracija prenosnog fotometra HI96735 je brza i jednostavna uz HI96735-11 CAL Check standarde.

HI96 series steps

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana