SKU
HI93719-03

Reagensi za ukupnu tvrdoću i magnezijum - HI93719-03

17.930,53 din.
Na lageru
HI93719-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje magnezijuma i ukupne tvrdoće. U pakovanju se nalazi 300 testova za korišćenje sa kompatibilnih stonim i prenosnim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici su jasno označeni lot brojem i rokom upotrebe radi bolje sledljivosti.
 
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93719-03 su visoko kvalitetni reagensi unapred izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi prate prilagođavanje Standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izd. kolorimetrijskom metodom. Reakcija između Mg i indikatora kalmagita izaziva ljubičastu nijansu u uzorku. Poseban uzorak se tretira sa EDTA kako bi se helatisao sav prisutan kalcijum i magnezijum. Poseban uzorak se tretira sa EGTA da bi se helirao bilo koji prisutan kalcijum. Razlika u boji dva tretirana uzorka određuje se kompatibilnim stonim ili prenosnim fotometrima. Koncentracija magnezijuma je prikazana u mg / L (ppm) kao kalcijum karbonat (CaCO)3). Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom tvrdoće od 0,00 do 2,00 mg / L magnezijuma i ukupnom tvrdoćom od 0,00 do 4,70 mg / L.

 

Kompatibilni fotometri:

HI83099

HI83200

HI96719

HI96736

HI96741

HI96745

 

Specifikacije:

Pakovanje 

Flaša 

Količina 

300 testova 

Metod 

prilagođavanje standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izd., kolorimetrijska metoda. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana