SKU
HI3831T-050

Zamenski reagensi za određivanje ukupnog hlora - HI3831T-050

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3831T-050 su rezervni reagensi za kolorimetrijsko određivanje ukupnog hlora sa HI3813T test kompletom. Postoji dovoljno reagensa za otprilike 50 testova koji se mogu koristiti sa Hanninim test kompletom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

HI3831T-050 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna merenja ukupnog hlora hemijskim test kompletom. Ovi reagensi slede DPD (N, N-dietil-p-fenilendiamin) metod da bi odredili ukupnu koncentraciju hlora.

Za određivanje ukupnog hlora, uzorak se prvo podesi na pH blizu 6,3. Kada se doda DPD reagens uzorku koji sadrži hlor, reagens se odmah oksiduje. Reakcija između hlora i reagensa izaziva formiranje kompleksa crvene boje; što je veća koncentracija, boja je intezivnija. Kocka za upoređivanje boja je uključena za tačnu, bočnu, vizuelnu analizu za određivanje ukupne koncentracije hlora. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim ukupnim opsegom hlora od 0,0 do 2,5 mg / L (ppm) Cl2.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana