SKU
HI93701-T

Tečni reagensi za ukupni hlor (300 testova) HI93701-T

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI93701-T su reagensi za kolorimetrijsko određivanje ukupnog i slobodnog hlora, za upotrebu sa Hanna kompatibilnim stonim i prenosnim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici su jasno označeni lot brojem i rokom upotrebe radi bolje sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93701-T su visokokvalitetni tečni reagensi koji korisnicima omogućavaju brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi prate adaptaciju USEPA metode 330.5 i Standardne metode 4500-Cl G. Metode koriste DPD reagens u kome reakcija hlora i reagensa boji uzorak u ružičasto. Jednostavnim dodavanjem 3 kapi HI93701A-T i 3 kapi HI93701B-T i 1 kapi HI93701C-T može se određivati ukupni hlor. Pored toga, slobodni hlor se može meriti korišćenjem 3 kapi HI93701A-T i 3 kapi HI93701B-T. Dodavanjem reagensa u uzorak odvijaće se reakcija i uz pomoć kompatibilnih uređaja se određuje koncentracija. Rezultati se prikazuju u mg/L odnosno u ppm ukupnog hlora. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0,00 do 5,00 mg / L bez ili ukupnog hlora.

Kompatibilni fotometri:

HI83200

HI83303

HI83305

HI83306

HI83308

HI83099

HI96724

Specifikacije

Pakovanje bočice s kapaljkom
Količina 300 testova
Metod prilagođavanje USEPA metode 330.5 i Standardnog postupka 4500-Cl G.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana