SKU
HI84529-52

Titracioni rastvor za titracije mlečnih proizvoda (nizak opseg) - HI84529-52

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI84529-52 je bočica sa titracijskim rastvorom od 120 ml za nizak opseg 50 mini titratora za analizu mleka. HI84529 meri kiselost u dva različita opsega (visok i nizak), kao i nudi dva različite veličine uzoraka koje možete izabrati prilikom merenja na malom opsegu (20 i 50). Na raspolaganju su tri različita rastvora titranata na osnovu raspona koji se koristi i težine uzorka, od kojih svaki ima različitu koncentraciju. HI84529-52 je za titraciju u niskom opsegu (0,01 do 0,2% l.a.) koristeći 50 ml ili 50 g nerazređenog uzorka. Titrant je unapred standardizovan, eliminišući potrebu za bilo kakvim volumetrijskim staklenim posuđem ili analitičkom vagom i čineći titracije brzim, tačnim i jednostavnim za izvođenje.
  • Unapred standardizovani titrant
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Nepropusna boca sa nepropusnim zatvaračem za osiguravanje kvaliteta.

Titracioni rastvor za titracije mlečnih proizvoda

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana