SKU
HI84502-50

Titrant za mini titrator za ukupne kiseline - HI84502-50

2.382,38 din.
Na lageru
HI84502-50 je bočica od 230 ml rastvora titranta za upotrebu sa HI84502 mini titratora za ukupne kiseline. Rastvor titranta HI84502-50 koristi se za opseg niske i visoke kiselosti. Titrant je unapred standardizovan, eliminišući potrebu za bilo kakvim volumetrijskim staklenim posudama ili analitičkom vagom i osiguravajući da su titracije brze, tačne i jednostavne za izvođenje.
  • Unapred standardizovani titrant
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša

Detalji

HI84502-50 je bočica od 230 ml alkalnog rastvora titranta koja se koristi za određivanje kiselosti u vinu niskog i visokog opsega. Mini titrator HI84502 dizajniran je za određivanje kiselosti vina potenciometrijskom titracijom kako u niskom rasponu (0,1 do 5,0 g / L vinske kiseline) tako i u visokom opsegu (4,0 do 25,0 g / L vinske kiseline). Ukupna kiselost za oba opsega meri se na degaziranom uzorku vina do fiksne krajnje tačke pH 8,20.

Određivanje ukupnih kiselina u vinu vrši se prema reakciji neutralizacije, odnosno reakciji između kiselina koje se nalaze u vinu i baze. Ukupna kiselost, koja se takođe naziva i titrabilna kiselost, je zbir fiksnih i isparljivih kiselina. Ukupna kiselost vina obično se izražava u vinskoj kiselini, mada se mere i ostale kiseline.

Ukupna kiselost direktno utiče na boju i ukus vina i traži se, u zavisnosti od stila vina, u savršenoj ravnoteži sa slatkim i gorkim senzacijama drugih sastojaka. Previše kiselosti vino čini oštrim; premalo čini vina ravnim/blagim i nezanimljivim. Pravilna kiselost u vinu je ono što ga čini osvežavajućim i idealna je pratnja hrani.

Specifikacije:

pH

Pakovanje

flaša

Veličina

230 mL

Količina

1

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana