SKU
HI84529-51

Titrant za ukupnu kiselost za upotrebu sa mini titratorom HI84529 - HI84529-51

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI84529-51 je bočica od 120 ml sa titrantom za mini titrator za određivanje titracijske kiselosti sa mini titratorom HI84529. Mini titrator HI84529 meri kiselost u dva različita opsega (visok i nizak). Na raspolaganju su tri različita rastvora titranata na osnovu raspona koji se koristi i težine uzorka, od kojih svaki ima različitu koncentraciju. HI84529-51 je namenjen titraciji u visokom opsegu (0,1 do 2,0% l.a.) primenom uzorka od 20 ml ili 20 g. Titrant je unapred standardizovan, eliminišući potrebu za bilo kakvim volumetrijskim staklenim posuđem ili analitičkom vagom i čineći titracije brzim, tačnim i jednostavnim za izvođenje.
  • Unapred standardizovani titrant
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Nepropusna boca sa nepropusnim zatvaračem za osiguravanje kvaliteta.

Titrant za ukupnu kiselost

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana