SKU
HI84533-50

Titrant za Formolov broj za Mini Titrator - HI84533-50

4.059,00 din.
Na lageru
HI84533-50 je bočica od 230 ml rastvora titranta za upotrebu sa HI84533 Mini titorom za analizu vina i voćnih sokova. Rastvor titrana HI84533-50 koristi se za određivanje Formolovog broja u niskom i visokom opsegu. Titran je unapred standardizovan, eliminišući potrebu za bilo kakvim volumetrijskim staklenim posudama ili analitičkom vagom i osiguravajući da su titracije brze, tačne i jednostavne za izvođenje.
  • Unapred standardizovani titrant
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša

Detalji

HI84533-50 je bočica od 230 ml rastvora titranta za upotrebu sa HI84533 Mini titorom za analizu vina i voćnih sokova. HI84533 mini titrator dizajniran je za određivanje Formolovog broja vina i voćnih sokova potenciometrijskom titracijom kako u niskom rasponu (30,0 do 400,0 mg / L kao N), tako i u visokom opsegu (od 300 do 1000 mg / L kao N).

Sadržaj aminokiselina i drugih jedinjenja azota u vinu ili voćnom soku određuje se titracijom kisele baze do fiksne pH vrednosti i izražava se kao ukupni asimilizujući azot. Određivanje Formolovog broj moguće je tek nakon neutralizacije titracijskih kiselina prisutnih podešavanjem pH sa reagensom HI84533-62, nakon čega sledi blokada amino grupa reakcijom sa baznim reagensom HI84533-61. Titracija se nakon toga radi sa HI84533-50 titrantom.

Zamenski reagensi potrebni za rad HI84533 uključuju:

 

Nizak opseg - 30.0 do 400.0 mg/L as N

Visoki opseg - 300 to 1000 mg/L kao N

Standard za kalibraciju pumpe

HI84533-55

HI84533-55

Rastvor titranta

HI84533-50

HI84533-50

Rastvor za podešavanje pH

HI84533-62

HI84533-62

Bazni reagens za Formolov broj

HI84533-61

HI84533-61

Dodatni reagens

HI84533-60

HI84533-60

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana