SKU
HI629113

pH elektroda za oplatu sa DIN priključkom - HI629113

25.092,00 RSD
Na lageru
HI629113 je titanijumska pH elektroda, ispunjena polimerom, sa dvostrukim referentnim spojem i DIN priključkom namenjena oplati i galvanizaciji. Ravan vrh senzornog dela je napravljen od stakla opšte namene. HI629113 takođe ima spoj PTFE tipa zajedno sa ugrađenim temperaturnim senzorom i pojačalom u kompaktnom dizajnu sonde. Ovakav dizajn najviše odgovara industriji oplate. HI629113 je dizajnirana za upotrebu sa HI99131 pH metrom.
  • Titanijumsko telo
  • Ugrađeni temperaturni senzor
  • Udubljena, ravni vrh

Titanijumska pH elektroda za oplatu

HANNA instruments nudi veliki broj različitih pH elektroda dizajniranih za najrazličitije namene. Prilikom razmatranja dizajna elektrode treba uzeti u obzir materijal tela, tip i konstrukciju spoja i korišćeni elektrolit. HI629113 koristi staklo opšte namene (GP), sijalicu sa ravnim vrhom, telo od titanijuma i PTFE spoj sa polimernim elektrolitom.

Staklo opšte namene

Merenje pH na veoma visokim temperaturama štetno je za osetljivu staklenu sijalicu i skratiće joj vek trajanja. pH elektroda sa staklom opšte namene (GP) imaće otpor od 100 megaoma na 25.°C dok će otpor stakla formulacije niske temperature biti 50 megaoma na 25°C. Kako se temperatura stakla smanjuje u uzorku, otpornost stakla će se približiti onom kod formulacije stakle opšte namene. Ako koristite staklo opšte namene, otpor bi se povećao iznad optimalnog raspona, što bi rezultiralo povećanom impedancom i na kraju uticalo na merenje. pH elektroda za oplatu je idealna za uzorke od 0 Do 80°C.

Ravan senzorni vrh

Uvučena senzorska sijalica sa ravnim vrhom HI629113 lako se čisti i sprečava skupljanje čvrstih supstanci u rastvoru na senzoru. Postoje još elektrode sa konusnim penetracionim vrhom i sferne za merenje u vodenastim uzorcima.

Titanijumsko telo

Telo sa titanijumom povećava otpornost elektrode na elektrostatička i magnetna polja Takođe omogućava jaku otpornost na koroziju, čak i u morskoj vodi. Spoljno kućište naših elektroda na bazi titanijuma takođe služi kao odgovarajući PIN.

Odgovarajući pin

Odgovarajući pin je diferencijalna tehnika merenja koja se koristi za uklanjanje petlji uzemljenja i uobičajene poremećaje u načinu merenja. U sistemu bez odgovarajućeg pina, električne struje u uzorku mogu uticati na napon referentne polu ćelije koji je povezan kroz tečni spoj sa uzorkom. U ovom slučaju, referentna elektroda uzima elektromagnetna polja i merenje pH se menja. Odgovarajući pin izoluje te uticaje struje i magnetnih polja na referetne elektrode. Kućište od titanijuma HI629113 služi kao odgovarajući PIN za sigurno precizno merenje pH.

PTFE spoj

Porozni politetrafluoroetilen (PTFE) je hidrofobni materijal koji je dostupan sa različitim poroznostima. Ova vrsta spajanja se često koristi na elektrodama sa polimernim elektrolitima. Zbog svojih hemijskih prednosti, PTFE se široko koristi u industrijskoj primeni.

Brzi DIN priključak

HI629113 pH elektroda za oplatu koristi DIN priključak. Ova vrsta konektora je uglavnom prisutna kod merača sa kojima se isporučuje i možda neće biti zamenljiva. HI629113 pH elektroda za oplatu je dizajnirana za upotrebu sa pH metrom HI99131. Neki od ostalih tipova priključaka uključuju BNC, priključak na zavrtanje, T-tip i 3.5mm.

Jednostruki vs dvostruki spoj pH elektrode

Konvencionalne elektrode su obično sa jednim spojem. Kao što je prikazano na gornjoj slici, ove elektrode imaju samo jedan spoj između unutrašnje referentne žice i spoljnog rastvora. Pod nepovoljnim uslovima, poput visokog pritiska, visoke temperature, visoko kiselih ili alkalnih rastvora, pozitivni protok elektrolita kroz spoj često se preokreće što rezultira ulaskom rastvora uzorka u referentni odeljak. Ako ovo ostane bez kontrole, referentna elektroda može postati kontaminirana, što dovodi do potpunog otkaza elektrode. Drugi potencijalni problem sa ovakvim elektrodama je začepljenje spoja usled taloženja srebrno-hlorida (AgCl). Srebro se lako taloži u uzorcima koji sadrže Tris pufer ili teške metale. Kada rastvor elektrolita stupi u kontakt sa uzorkom, neki deo AgCl će se istaložiti na spoljnoj strani spoja. To prouzrokuje drift u očitavanjima. Hannin sistem dvostrukih spajanja, kao što mu ime kaže, ima dva spoja, od kojih je samo jedan u kontaktu sa uzorkom, kao što je prikazano na slici. Pod nepovoljnim uslovima, evidentna je ista tendencija unosa uzorka. Međutim, kako se sistem referentnih elektroda fizički odvaja od intermedijarnog područja elektrolita, kontaminacija elektrode je minimizirana. Verovatnoća začepljenje spoja se takođe smanjuje dizajnom dvostrukoh spoja elektrode, jer spoljna referentna ćelija koristi rastvor za punjenje koji ne sadrži srebro. Pošto nema srebra, nema taloga koji može da se formira i začepio spoj.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana