SKU
HI98308

Tester čistoće vode HI98308

10.947,00 RSD
Nema na zalihi

HI98308 tester čiste vode je robustan i pouzdan tester džepne veličine koji nudi brza i precizna očitavanja. Tester čiste vode HI98308 sadrži grafitne elektrode za smanjenje efekata polarizacije i izloženu temperaturnu sondu za brzu reakciju kada se kompenzuju promene temperature. Ručna kalibracija se vrši do jedne tačke.

 

  • Izloženi temperaturni senzor
  • Veoma nizak opseg EC (0,0 do 99,9 mS/cm)
  • Ručna kalibracija u jednoj tački

HI98308 poseduje amperometrijsku grafitnu elektrodu koja obezbeđuje bolju ponovljivost merenja jer ne oksidiraju. Amperometrijsko merenje EC zasnovano je na Ohmovom zakonu, I = V/R, gde R zavisi od rastojanja između dve igle i njihove površine. Oksidacija menja i rastojanje i površinu, što će uticati na tačnost. Neoksidirajuće grafitne igle su u stanju da obezbede optimalnu površinu za tačne i pouzdane rezultate. Kada je potrebna kalibracija, jednostavno potopite vrh elektrode u rastvor za kalibraciju i podesite trimer sa strane testera.

HI98308 koristi konduktometrijsko merenje za određivanje čistoće vode. HI98308 test čiste vode (PVT) omogućava korisnicima da provere čistoću destilovane ili demineralizovane vode u laboratorijskim ili industrijskim okruženjima. PVT je pogodan za oblasti kao što su pranje štampanih ploča, pranje veša, čišćenje parom, provera vode iz akumulatora automobila i sva područja u kojima se koristi destilovana, demineralizovana ili čista voda. Ovaj tester je smešten u izdržljivo kućište koje pruža odličnu zaštitu od surovih industrijskih okruženja.

Elektrolitička provodljivost, skraćeno EC, je merenje koje se vrši u kome se električni naboji na atomskim ili većim česticama u medijumu pomeraju pod uticajem razlike potencijala. EC je mera koncentracije, međutim, nije specifična za tip jona. Jon je naelektrisana čestica prisutna u rastvoru koja doprinosi protoku struje. Joni se formiraju kada se so kao što je natrijum hlorid rastvori u vodi da bi se formirale čestice koje imaju električno naelektrisanje. Natrijum hlorid, razdvaja se na Na+ i Cl-. Ovo je pojednostavljena definicija jer na merenje utiču mnoge stvari kao što je tip jonskog(ih) jedinjenja(a) rastvorenih u vodi; pokretljivost jona, viskozitet rastvora, temperatura kao i koncentracija.

Električna provodljivost, sposobnost supstance da sprovede električnu struju je recipročna vrednost električnog otpora. „Konduktivnost“ i „otpor“ zavise od geometrijskih dimenzija supstance koja se meri. Provodljivost i otpornost su „normalizovani“ termini koji se koriste za označavanje obimne suštinske osobine supstance. Ovo je merenje koje obezbeđuje standardizovana EC sonda na meraču provodljivosti ili otpornosti. Merenja provodljivosti se mogu koristiti za dodatna merenja specifična za industriju; Provodljivost usklađena sa TDS, Salinitetom i USP. Mnogi od Hanninih merača takođe pružaju ova merenja.

 

 

Specifikacije

 

Šifra 

HI98308 

EC Opseg 

0.0 to 99.9 μS/cm 

Rezolucija 

0.1 μS/cm 

Tačnost 

±2% F.S. 

Dodatne specifikacije 

 

Kalibracija 

ručna u jednoj tački 

Temperaturna kompenzacija 

automatska 0 do 50°C (32 Do 122°F) sa β=2%/°C 

Tip baterije 

1.5V (4) / oko 250 sati kontinuirane upotrebe 

Okruženje 

0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95% 

Dimenzije 

175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’) 

Težina 

95 g (3.4 oz.) 

Informacije o isporuci 

HI98308 (PWT) i HI98309 (UPW) isporučuju se sa zaštitnom kapicom, kalibracionim trimerom (samo HI98308), baterijama i uputstvima. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana