SKU
HI3812

Test komplet za tvrdoću - HI3812

4.305,00 RSD
Na lageru
HI3812 je hemijski test komplet za ukupnu tvrdoću kao CaCO3 za određivanje titracijom sa EDTA. HI3812 se isporučuje u kompletu sa svim reagensima i opremom potrebnom za obavljanje oko 100 testova.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Svi reagensi su označeni datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
  • Ručna titracija izvedena sa indikatorom kalmagita

HI3812-100 su visokokvalitetni reagensi koji su unapred izmereni, omogućavajući korisnicima da postignu brza i tačna merenja ukupne tvrdoće pomoću hemijskog test kompleta. Ovi reagensi slede metodu EDTA titracije kako bi odredili ukupnu koncentraciju tvrdoće kao kalcijum karbonat (CaCO3).

Za određivanje ukupne tvrdoće, rastvor uzorka se prvo puferira na pH 10. Indikator boje kalmagita dodaje se kako bi se formirali slabe kompleksi na osnovnom pH sa magnezijumom i kalcijumom, formirajući kompleks crvene boje. Dodavanje rastvorina EDTA titranta takođe formira komplekse sa preostalim slobodnim jonima magnezijuma i kalcijuma. Jednom kada se svi slobodni joni magnezijuma i kalcijuma slože, višak EDTA preferirano uklanja jon vezan indikatorom boje kalmagita, formirajući jači kompleks. Uklanjanje ovih metalnih jona iz indikatora uzrokuje promenu boje iz crvene u plavu, što ukazuje na krajnju tačku titracije. Broj mililitara titranta koji se koristi za postizanje odgovarajuće krajnje tačke odrediće ukupnu tvrdoću kao mg / L CaCO3. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima koji imaju očekivanu opštu tvrdoću od 0,0 do 30,0 mg / L i 0 do 300 mg / L CaCO3.

 

 

Specifikacija

Naziv specifikacije

Detalji

Šfra

HI3812

Tip

titracija

Vrednost

merenja

0.3 mg/L (ppm); 3 mg/L (ppm)

Metoda

EDTA

Broj testiranja

100 u proseku

Informacije za poručivanje

HI3812 komplet za testiranje dolazi sa puferom za tvrdoću od 30 mL, indikatorom kalmagita od 10 mL, rastvorom EDTA od 120 mL, plastičnom čašom od 20 mL sa poklopcem, plastičnom čašom od 50 mL sa poklopcem i špricom od 1 mL sa vrhom.

Reagens

HI3812-100

Opseg ukupne tvrdoće

0.0-30.0 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana