SKU
HI3896BP

Test komplet za testiranje kvaliteta zemlje Backpack lab- HI3896BP

55.045,49 din.
Na lageru
Test za ispitivanje kvaliteta tla HI3896BP je jedinstvena "laboratorija u rancu" (Backpack Lab) dizajnirana za nastavnike i studente, koja sadrži lekcije i komplete za testiranje zemljišta. Backpack Lab je dizajniran sa svim potrebnim komponentama na jednom mestu, smanjujući šansu da pogrešno spremi predmet. Svi testovi u izdržljivom rancu predstavljaju idealno rešenje za testiranja na terenu. Ovaj prenosivi komplet sadrži dobro konstruisane lekcije i aktivnosti, a profesoru će omogućiti da maksimalizuje svoje vreme u učionici. HI3896BP sadrži test setove za određivanje uobičajenih parametara za ispitivanje kvaliteta zemljipta: azota, fosfora, kalijuma i pH. HI98129 Combo Tester je takođe uključen za merenje pH, provodljivosti (EC) i ukupno rastvorenih čvrstih materija (TDS), kao i HI145-00 termometar za tačna merenja temperature.
  • Postupci ispitivanja
  • Radni listovi za laboratorijske aktivnosti
  • Ranac za nošenje testova i opreme

Detalji:

HI3896BP učionica u rancu! Edukativni test komplet za određivanje kvaliteta zemljišta Backpack lab sadrži lekcije, aktivnosti i komplete za testiranje koji pomažu učenicima da shvate važnost zajedničkih parametara kvaliteta tla. Koristeći kolorimetriju, turbidimetriju i direktno merenje, nastavnici i studenti mogu lako da mere parametre kao što su azot, fosfor, kalijum, pH, EC, TDS i temperatura. HI3896BP se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za obavljanje svake analize, a svi reagensi i puferi su pojedinačno dostupni kako se istroše.

Hanna hemijski testovi i džepni testeri uključeni u ovaj komplet pružajući nastavnicima dragoceno sredstvo za pomoć učenicima u rešavanju važnih pitanja vezanih za kvalitet tla i moderne poljoprivredne prakse. Primeri iz prakse pomažu učenicima da shvate važnost makronutrijenata i drugih parametara. Nastavnici imaju mogućnost da upoznaju studente sa važnim hemijskim testovima za procenu kvaliteta i plodnosti tla, a ta merenja povežu sa principima biljnog metabolizma.

Pregled funkcionalnosti:

Testovi za određivanje 7 parametara kvaliteta zemljišta.

  • Učenici mogu steći široko razumevanje kvaliteta tla merenjem ovih sedam parametara: Azot, fosfor, kalijum, pH, EC, TDS i temperatura.

Kompletna postavka za testiranje

  • U kompletu za testiranje nalaze se svi potrebni materijali, kao što su pH tester, epruvete, boce i pakovanja sa indikatorima i reagensima i termometar.

Dostupni su zamenski reagensi.

  • Nema potrebe za kupovinom novog test kompleta kada su zalihe reagenasa istrošene. Reagensi i puferi za svaki parametar mogu se naručiti pojedinačno.

Sveobuhvatni edukativni materijal.

  • Plan i komponente lekcije povezane su sveobuhvatnim priručnikom za nastavnike koji sadrži informacije o svakom parametru, aktivnosti u razredu osmišljene tako da upoznaju učenike sa svakim parametrom i detaljne procedure terenskog testiranja.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana