SKU
BL983329-0

TDS kontroler (0 do 999 ppm) - BL983329

Na lageru
BL983329 je kompaktni procesni koontroler za montiranje na ploču za određivanje ukupnih rastvorenih čvrstih supstanci (TDS) u toku procesa koji je u opsegu od 0 do 999 ppm (mg / L). Instrument poseduje veliki LCD i zaštitni poklopac. Korisnik bira između režima automatskog ili ručnog doziranja. Kada je u automatskom režimu, relej suvog kontakta se aktivira kada je očitavanje iznad zadate vrednosti. Relej se može koristiti za napajanje dozirajuće pumpe ili solenoida spojenog na ventil. *BL983329 koristi 0.5 koverzacioni faktor 100 μS/cm = 50 ppm.
  • LED indikator u boji
  • Kućište otporno na vatru
  • Kućište otporno na vatru

 

Podesivi dozirni relej sa suvim priključkom

BL983329 sadrži dozni relej koji se aktivira kada je očitanje iznad podešene tačke programirane od strane korisnika.

Podesiva zaštita od predoziranja

Radi veće sigurnosti, mini kontroler se može programirati tako da deaktivira dozirni relej ukoliko se zadata vrednost ne postigne u određenom vremenskom intervalu. Tajmer za predoziranje može se programirati od 5 do 30 minuta ili biti onemogućen.

Relejna kontrola nadjačavanja

Pritiskom na prekidač relej mini kontrolera može se isključiti(OFF), staviti u kontrolu (AUTO) ili aktivirati za ručni rad (ON) što je korisno za punjenje dozirajuće pumpe.

LED indikator u boji

VIšebojni LED indikator omogućava korisniku brz pregled statusa kontrolera.

  • Zeleni = Merač se nalazi u mernom režimu i očitavanja su ispod podešene tačke.
  • Narandžasti/Žuti = Očitavanjasu iznad podešene tačke i relej je aktiviran.
  • Trepereće crveno = Označava stanje alarma kao što je prekoračenje maksimalnog vremena doziranja.

 

 

Zaštitni dozirni kontakti zaštićeni osiguračima

Dozni kontakt releja je predviđen za opterećenje do 2A i zaštićen je osiguračem.

Označeni priključci za obustavu (prekid)

Priključni blokovi za brzo povezivanje jasno su označeni za lako povezivanje sa napajanjem, sondom za provodljivost i relejem koji se mogu koristiti za upotrebu pumpe za doziranje, ventila, zvučnog alarma ili svetla.

 

Specifikacije

 

TDS Opseg

0 do 999 ppm (mg/L)

Rezolucija

1 mg/L ppm (mg/L)

Tačnost

±2% od pune skale

TDS konverzijski faktor

0.5

Kalibracija

ručni, sa CAL trimerom

Dozirni relej

max 2A (zaštitni osigurač), 250 VAC, 30 VDC

Izbornik doza

relej se aktivira (kontakt zatvoren) kada je očitavanje merenja veće od zadate vrednosti

Setpoint

podesiv od 0 do 999 ppm (mg/L)

Prekoračenje vremena

Podesivo između 5 i 30 minuta

Temperaturna kompenzacija

auto od 5 do 50°C (41 do 122°F) sa beta =2%/ºC

Napajanje

modeli “-0”: 12 VDC adapter (uključeno)
modeli “-1”: 115/230 VAC; 50/60Hz

Dimenzije

83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9’’)

Težina

modeli “-0”: 200 g (7.1 oz.)
modeli “-1”: 300 g (10.6 oz.)

Informacije o isporuci

BL983329-1 (115/230 VAC) i BL983329-0 (12 VDC) isporučuju se sa nosačima za montažu, prozirnim poklopcem i uputstvom za upotrebu.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana