SKU
HI83748-20

Set reagenasa za određivanje vinske kiseline - HI83748-20

8.733,00 RSD
Na lageru
HI83748U-20 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje koncentracije vinske kiseline u vinu pomoću fotometra HI83748. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici su jasno označeni lot brojem i rokom upotrebe radi bolje sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.
HI83748U-20 su visokokvalitetni reagensi koji se prethodno izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi reaguju sa vinskom kiselinom prisutnom u vinu, što uzrokuje narandžasto-crvenu nijansu u uzorku. Nakon dodavanja 5 ml HI83748A-0 u bočicu koja sadrži uzorak vina, merač se nulira pre nego što se doda šest kapi HI83748B-0. Tada se odvija reakcija i fotometar HI83748 može se koristiti za određivanje koncentracije vinske kiseline iz boje koja se proizvodi. Prikazani rezultati su u g/L (ppt). Ovi reagensi su dizajnirani za upotrebu sa uzorcima čiji je očekivani opseg od 0,0 do 5,0 g / L (ppt) vinske kiseline.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana