SKU
HI93751-03

Reagensi za određivanje sulfata (300 testova) - HI93751-03

16.551,26 din.
Na lageru
HI93751-03 su reagensi za kolorimetarsko određivanje sulfata. U pakovanju se nalazi 300 testova za korišćenje sa kompatibilnih stonim i prenosnim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
 
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93751-03 su visokokvalitetni reagensi koji su prethodno izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Reakcija između sulfata i reagensa barijum hlorida izaziva suspenziju u uzorku, a zatim se može meriti apsorpcija svetlosti suspenzije. Jednostavnim dodavanjem reagensa u uzorak dogodiće se pomenuta reakcija i kompatibilni fotometar se dalje koristiti za određivanje koncentracije. Rezulati se prikazuju kao mg/L (ppm) sulfata. Ovi reagensi su napravljeni da se koriste sa uzorcima koji imaju očekivani opseg od 0 do 150 mg / L sulfata za prenosni fotometar i 0 do 100 mg / L sulfat za stone fotometre.

 

 

Specifikacije:

Pakovanje 

Flaša 

Količina 

300 

Metod 

Sulfat je istaložen kristalima barijum hlorida. Meri se apsorpcija svetlosti suspenzije. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana