SKU
HI93751-01

Reagensi za određivanje sulfata (100 testova) - HI93751-01

5.767,86 din.
Na lageru
HI93751-01 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje sulfata. U setu se nalazi dovoljno reagensa za 100 testova koji se mogu koristiti sa kompatibilnim stonim ili prenosnim fotometrom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93751-01 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Reakcija između sulfata i reagensa barijum hlorida izaziva suspenziju u uzorku, a zatim se može meriti apsorpcija svetlosti suspenzije. Jednostavnim dodavanjem reagensa u uzorak dogodiće se pomenuta reakcija i kompatibilni fotometar se dalje koristiti za određivanje koncentracije. Rezulati se prikazuju kao mg/L (ppm) sulfata. Ovi reagensi su napravljeni da se koriste sa uzorcima koji imaju očekivani opseg od 0 do 150 mg / L sulfata za prenosni fotometar i 0 do 100 mg / L sulfat za stone fotometre.

Specifikacije:

Pakovanje 

Flaša 

Količina 

100 

Metod 

Sulfat je istaložen kristalima barijum hlorida. Meri se apsorpcija svetlosti suspenzije. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana