SKU
HI83314-02

Stoni Fotometar i pH metar za ispitiavanje otpadnih voda (sa HPK) - HI83314

168.510,00 RSD
Na lageru
HI83314 je kompaktan, multiparametarni fotometar za merenje ključnih parametara kvaliteta vode i otpadnih voda. Ovaj merač je jedan od najnaprednijih fotometra koji je dostupan, sa inovativnim optičkim dizajnom koji koristi referentni detektor i fokusirajuće sočivo za uklanjanje grešaka promena izvora svetlosti i nesavršenosti u staklenoj kiveti. Na meraču je programirano 10 ključnih parametara kvaliteta vode i otpadnih voda sa 20 različitih metoda koja pokrivaju više opsega. Parametri tretmana otpadnih voda uključuju HPK, ukupni azot i ukupni fosfor koji su važni za nadgledanje uklanjanja hranljivih materija. HI83314 takođe nudi režim merenja apsorbancije za verifikaciju performansi i za korisnike koji žele da razviju sopstvenu krivu koncentracije nasuprot apsorbancije. To save valuable laboratory benchtop space, the HI83314 doubles as a professional pH meter with its digital pH/temperature electrode input. Sada se jedan merač može koristiti i za fotometrijska i za pH merenja.

Na fotometaru HI83314 je programirano 10 ključnih parametara kvaliteta vode i otpadnih voda sa 20 različitih metoda koja pokrivaju više opsega. Hemijska potrošnja kiseonika (HPK/COD) uključena je u industrijsku i komunalnu obradu otpadnih voda. Uključeni parametri poput fosfora i azota korisni su za korisnike komunalnih otpadnih voda koji moraju da nadgledaju njihov proces uklanjanja bioloških i hemijskih hranljivih materija. Ovaj fotometar sadrži inovativni optički sistem koji koristi LED, uskopojasne interferencijske filtere, fokusirajuće sočivo i silicijumski fotodetektor za merenje apsorbancije i referentni detektor za održavanje konzistentnog izvora svetlosti, što osigurava tačna i ponovljiva fotometrijska očitavanja svaki put. Omogućen je i ulaz za digitalnu pH elektrodu. Digitalna pH elektroda ima ugrađen mikročip unutar sonde koji čuva sve informacije o kalibraciji. Informacije o kalibraciji smeštene u sondi omogućavaju zamenjivanje pH elektroda bez potrebe za ponovnom kalibracijom. Sva pH merenja se automatski kompenzuju za temperaturnia odstupanja pomoću ugrađenog termistora koji se nalazi u vrhu senzora za brzo i precizno merenje temperature. Postoje dva USB priključka za prenos podataka na fleš disk ili računar i za upotrebu kao izvor napajanja za merač. Za dodatnu udobnost, fotometar može da radi i na ugrađenoj 3,7 VDC litijum-polimernoj punjivoj bateriji. HI83314 nudi režim merenja apsorbancije koji omogućava da se CAL Check standardi koriste za validaciju performansi sistema. Režim apsorpcije omogućava korisniku da odabere jednu od 4 talasne dužine svetlosti (420 nm, 466 nm, 525 nm i 610 nm) za merenje sopstvene koncentracije nasuprot modu apsorbancije. Ovo je korisno za korisnike koji imaju sopstvenu hemijsku metodu i za obrazovanje za učenje koncepta apsorpcije korišćenjem zakona Beer-Lamberta.

 

Opcije

 

LCD sa pozadinskim osvetljenjem 128 x 64

 • Grafički prikaz sa pozadinskim osvetljenjem omogućava jednostavno gledanje u uslovima slabog osvetljenja
 • Ekran od 128 k 64 piksela omogućava pojednostavljeni korisnički interface sa virtuelnim tasterima i pomoć na ekranu za vođenje korisnika kroz korišćenje merača

 

Ugrađeni reakcioni tajmer za fotometrijska merenja

 • Merenje se vrši nakon isteka tajmera za odbrojavanje.
 • Tajmer osigurava da se sva očitanja uzmu u odgovarajućim reakcijskim intervalima bez obzira na korisnika radi bolje doslednosti u merenjima

 

Absorbancijski režim

 • Hannina ekskluzivna CALCheck kiveta za proveru izvora svetlosti i detektora
 • Omogućuje korisniku da plotuje koncentraciju prema apsorbanciji za određenu talasnu dužinu. Takođe, ovaj mode je pogodan za predavanje principa fotometrije

 

Merne jedinice

 • Uz očitavanje se prikazuje odgovarajuća merna jedinica zajedno sa hemijskim oblikom

 

Rezultati konverzije

 • Automatsko pretvaranje očitanja u druge hemijske forme pritiskom na dugme

 

Poklopac za kivete

 • Pomaže u sprečavanju zalutale svetlosti da utiče na merenja

 

Ulaz za digitalnu pH elektrodu

 • Izmerite pH i temperaturu jednom sondom
 • Dobra laboratorijska praksa (GLP) za praćenje informacija o kalibraciji, uključujući datum, vreme, upotrebljene pufere, offset i nagib za potrebe sledljivosti.
 • pH CAL Check upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije
 • Sačuvajte dragoceni prostor imajući pH metar ugrađen u fotometar.

 

Čuvanje pdoataka

 • Do 1000 fotometriskih i pH merenja mogu biti sačuvani na instrumentu pritiskom na taster LOG. Zapisano očitavanje se poziva jednako lako pritiskom na dugme RCL
 • Šifra uzorka i korisnika mogu se dodati u evidentirano očitanje pomoću alfanumeričke tastature

 

Povezivanje

 • Očitana evidencija može se brzo i lako preneti na fleš disk koristeći USB A- port ili na računar pomoću mikro USB B-porta.
 • Podaci se exportuju u .CSV file (Excel).

 

Status stanja baterije

 • Pokazuje preostalo vreme trajanja baterije

 

Poruke o greškama

 • Fotometrijske poruke o greškama uključuju greške poput: "no cap, high zero, and standard too low "
 • Poruke za kalibraciju pH uključuju: clean electrode, check buffer and check probe

 

 

 

 

Izbor metoda

Korisnici mogu lako odabrati bilo koji od 20 metoda merenja i 4 metode apsorpcije preko namenskog dugmeta METHOD. 

 

 

Čuvanje pdoataka

Do 1000 merenja se mogu sačuvati zajedno s ID-em korisnika i uzorka i pozvati na buduću upotrebu.

 

 

pH Merni mod

Izbor načina merenja pH omogućava da se fotometar koristi kao profesionalni pH merač sa mnogim karakteristikama, uključujući temperaturno kompenzovano merenje, automatsku kalibraciju u dve tačke i GLP.

 

 

 

Adapter kiveta

HI83314 se isporučuje sa adapterom za kivetu od 16 mm koji prihvata digestione viale.

 

 

 

Metodi za digestione viale Kompatibilan je sa HPK (EPA, ISO i metodom bez žive), paketom azota i fosfora u pakovanju za digestione viale od 16 mm. Regensi se prodaju nezavisno. 

 

 

HPK reaktor za viale HPK reaktor se koristi za zagrevanje viala. Digestioni viali se moraju grejati na specifičnoj temperaturi u određenom vremenskom periodu i zato je HI839800 veoma važan deo opreme za ispitivanje HPK.

 

Napredni optički sistem

 

HI83314 je dizajniran s inovativnim optičkim sistemom koji sadrži razdelnik snopa tako da se svetlost može koristiti za očitanje apsorbancije i za referentni detektor. Referentni detektor nadgleda intenzitet svetlosti i modulira kada dolazi do drifta usled fluktuacije snage ili zagrevanja optičkih komponenti. Svaki deo ima važnu ulogu u pružanju neuporedivih performansi fotometra. 

 

LED kao visoko efikasni izvor svetlosti

LED izvor svetlosti nudi vrhunske performanse u poređenju sa Volframovom lampom. LED ima mnogo veću svetlosnu efikasnost, pružajući više svetlosti uz korišćenje manje energije. Takođe proizvode vrlo malo toplote, što bi u suprotnom moglo uticati na optičke komponente na elektronsku stabilnost. LED su dostupni u širokom nizu talasnih dužina, dok bi Volframove lampe trebalo da budu bela svetlost (sve talasne dužine vidljive svetlosti), ali zapravo imaju loš izlaz plave / ljubičaste svetlosti.

 

Visokokvalitetni filteri uskih opsega

Interferentni filter uskog opsega ne samo da osigurava veću tačnost talasne dužine (± 1 nm) je izuzetno efikasan. Korišćeni filteri omogućavaju da se do 95% svetlosti sa LED-a prenosi u poređenju sa drugim filterima koji su efikasni samo 75%. Veća efikasnost omogućava svetliji i jači izvor svetlosti. Krajnji rezultat je veća stabilnost merenja i manja greška talasne dužine.

 

Referentni detektor stabilnog izvora svetlosti

Razdelnik snopa koristi se kao deo unutrašnjeg referentnog sistema fotometra HI83314. Referentni detektor nadoknađuje bilo kakav drift zbog fluktuacije snage ili promene temperature okoline. Sada se možete osloniti na stabilan izvor svetlosti između praznog (nula) merenja i merenja uzorka.

 

Velike kivete

Fotometru za otpadne vode HI83314 odgovaraju okrugle kivete 25 mm Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veća veličina kivete znatno smanjuje greške u rotiranju od indeksirane oznake kivete. Relativno duga dužina staze kivete omogućava da svetlost prođe kroz veći deo rastvora uzorka, obezbeđujući tačna merenja čak i kod uzoraka sa malom apsorbancijom.

 

Objektiv za fokusiranje za veći prinos

Dodavanjem sočiva za fokusiranje na optičku putanju omogućava prikupljanje sve svetlosti koja izlazi iz kivete i fokusiranje svetlosti na silikonski foto detektor. Ovaj novi pristup fotometrijskim merenjima poništava greške nastale zbog nesavršenosti i ogrebotina prisutnih u staklenoj kiveti, eliminišući potrebu za indeksiranjem kivete.

 

Specifikacija 

 

Ime Specifikacije

Detalji

sku

HI83314-02

Tačnost talasne dužine

±1 nm

Izvor svetlosti

5 LED dioda sa 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm i 610 nm uskopojasnim interferencijskim filterima

Spektralni propusni opseg

8 nm

Ulazni kanali

1 ulaz pH elektrode i 5 talasnih dužina fotometra

pH Elektroda

digitalna pH elektroda (nije uključena)

Tip evidentiranja

prijavite se na zahtev sa korisničkim imenom i ID uzorka, opcionim unosom

Memorija

1000 čitanja

Konekcija

USB-A host za fleš disk; micro-USB-B za napajanje i povezivanje sa računarom

GLP

kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu

Displej

128 x 64 pixel LCD with backlight

Tip baterije/životni vek

3,7 VDC Li-polimer punjiva baterija / >500 fotometrijskih merenja ili 50 sati neprekidnog merenja pH

Napajanje

5 VDC USB 2.0 adapter za napajanje sa USB-A na mikro-USB-B kablom (uključeno)

Životna sredina

0 do 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 do 95% RH, bez kondenzacije

Dimenzije

206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8")

Težina

1.0 kg (2.2 lbs.)

Fotometar/kolorimetar detektor svetlosti

silicijum fotodetektor

Tip kivete

okrugli, 24.6 mm

Broj metoda

128 max.

Informacije o poručivanju

Isporučuje se sa kivetama za uzorke i poklopcima (4 komada), krpom za brisanje kiveta, konektorom USB na mikro USB kabl, adapterom za napajanje i uputstvom za upotrebu.

Garancija

2 godine

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana