SKU
HI88703-11

Standardi za mutnoću - HI88703-11

23.493,00 RSD
Na lageru
Standardi za mutnoću HI88703-11 omogućavaju jednostavno rešenje za kalibraciju i validaciju turbidimetara koji imaju raspon od 0 do 4000 NTU. HANNA standardi za mutnoću su pripremljeni od referentnih materijala NIST koji su sledljivi i koji dolaze sa sertifikatom analize. Sertifikat analize daje broj partije, referentne vrednosti i datum isteka za sljedivost prilikom potvrđivanja kalibracije odgovarajućeg turbidimetra.
  • Dolazi sa sertifikatom analize
  • Standardne vrednosti <0.10, 15.0, 100, 750, i 2000 NTU
  • Mogu se koristiti ponovo, imaju dug životni vek.

Nefelometrijski turbidimetar dizajniran je da se rutinski standardizuje sa poznatim standardom raspršivanja svetlosti. Kao i svi analitički standardi i standard zamućenosti treba da bude sposoban da izvrši sledeće: obezbediti sledljivost, pokaže tačnost rezultata, kalibriše merač i metodologiju, nadgleda performanse korisnika, potvrditi testove i olakšati uporedivost. Standardizacija osigurava da kada se prate ispravni postupci, ista analiza istih materijala daje rezultate koji se međusobno slažu kad god se izvode.

Hanna standardi mutnoće su pripremljeni u skladu sa AMCO AEPA-1 materijalima poznatih po visokoj stabilnosti i pouzdanosti za standardizaciju. AMCO APEA-1 standardi mutnoću su stabilizovane suspenzije umreženih kopolimernih mikropropusnih stirol-divinilbenzena u ultra-čistoj vodi. Oni su hemijski inertni i održavaju hemijsku ravnotežu u vodenom medijumu bez obzira na koncentraciju. Veličina čestica, uniformi oblik i indeks prelamanja čine ove sfere idealnim za karakteristike apsorpcije svetlosti i raspršenja 90<sup<°ponašanje u UV-VIS opsegu. Pored toga, sferni oblik i veličina čestice pomaže u sprečavanju taloženja standarda. Iz navedenih razloga AMCO AEPA-1 standardi su stabilni.

Standardi se pakuju u čistom, sterilnom postrojenju. Ispitani su i potvrđeni za tačnost i stabilnost i sertifikovani su da ne sadrže toksične hemikalije ili jedinjenja. Svi pripremljeni standardi upoređeni su sa standardnim rastvorima zamućenja formazina. Dobijene vrednosti i datum analize izveštavaju se u priloženom sertifikatu analize.

HI88703-11 je visokokvalitetni standardi za mutnoču koji omogućavaju korisnicima da potvrde i kalibrišu turbidimetre koji imaju raspon od 0 do 4000 NTU. Standardi za mutnoću HI88703-11 uključuju set od 5 kiveta sa očekivanim vrednostima <0.10, 15.0, 100, 750, i 2000 NTU. Kalibracioni set proizveden je u našem najsavremenijem proizvodnom pogonu koristeći referentne NIST materijale koji su sledljivi i pravljenji u sredini sa kontrolisanom temperaturom.

Dolazi sa sertifikatom analize.

  • Serijskim brojem
  • Rokom trajanja
  • Standard value
  • Referentni merač, NIST sledljiv

Sa rezervoarima za skladištenje

  • Otporan na spoljno svetlo
  • Štiti od slučajnog loma

Provera raspona mutnoće za HI83414 i HI88703 turbidimetra je brza i jednostavna sa standardima za mutnoću HI88703-11.

 

Specifikacije

 

Pakovanje zapečaćeni standardi

<0.10, 15, 100, 750, 2000 NTU

Količina

1 set

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana