SKU
FC2100

Staklena, digitalna pH elektroda za mlečne proizvode - FC2100

30.627,00 RSD
Na lageru
FC2100 je digitalna, staklena pH elektroda sa ugrađenim temperaturnim senzorom, koja je ispunjena gelom i koja služi za određivanje pH vrednosi u mlečnim proizvodima. Ova sonda ima 3,5 mm priključak koji je dizajniran isključivo za upotrebu sa Hanna Instruments edge® meračima. FC2100 elektroda poseduje ugrađeni mikročip koji čuva informacije o tipu senzora, serijskom broju i kalibraciji. Takođe posduje otvoreni spoj sa viskolen gelom kao elektrolitom, senzornu sijalicu napravljenu od niskotemperaturnog stakla i konusni oblik vrha. Ovaj dizajn je idealan za merenje pH u uzorcima kao što su mleko, jogurt, sir i drugi proizvodi u mlečnoj industriji. Preporučena radna temperatura je 0 do 60°C.
  • Ugrađeni mikro-čip
  • Konusni stakleni vrh
  • Otvoreni referentni spoj

Ugrađeni mikro-čip

Ugrađeni mikročip čuva podatke o vrsti senzora, serijskom broju i kalibracionim podacima koji uključuju datum, vreme, nagib, stanje sonde i korišćene pufere. edge® automatski prepoznaje podatke čim se na njega priključi elektroda. Mogućnost prenosa informacija omogućava zamenu sondi bez ponovne kalibracije. Sva merenja izvršena sa elektrodom se direktno prenose na merač. Tako se prevazilaze šumovi koji se tradicionalno javljaju sa pojavom visoke ulazne impedance analognom mernog sistema. Električni šumovi mogu da se generišu iz ugrađenog temperaturnog senzora i usled rada u vlažnom okruženju.

Konusni stakleni vrh

Vrh elektrode konusnog oblika omogućava prodiranje u čvrste, polučvrste uzorke i emulzije za direktno merenje pH u prehrambenim proizvodima uključujući meso, sir, jogurt i mleko. Stakleni vrh koristi posebnu LT (formulaciju niske tempeture) sa manjim otporom od približno 50 megaoma u poređenju sa staklom GP (opšte namene), otpornosti od oko 100 megaoma. Ovo je veoma značajno jer se mnogi prehrambeni proizvodi čuvaju na niskim temperaturama. Kako se temperatura stakla smanjuje u uzorku, otpornost stakla će se približiti onom GP stakla. Ako koristite staklo opšte namene, otpor bi se povećao iznad optimalnog raspona, što bi rezultiralo povećanom impedancom i na kraju uticalo na merenje.

Otvoreni referentni spoj

Suspendovane čvrste supstance i proteini koji se nalaze u prehrambenim proizvodima zečepljuju klasičan keramički spoj. Ovo začepljenje će ometati merni krug između indikatorske staklene elektrode i unutrašnje referentne vrednosti što dovodi do sporijeg vremena odziva, pogrešnih očitavanja i česte zamene elektroda. Dizajn otvorenog spoja sastoji se od interfejsa čvrstog gela (viskolena) između uzorka i unutrašnje Ag / AgCl reference. Ovaj interfejs ne samo da sprečava da srebro uđe u uzorak, već ga čini otpornim na začepljenje, što rezultira brzim odzivom i stabilnim očitavanjima.

Glass Electrode Body

Telo staklene elektrode je zbog svoje hemijske otpornosti pogodno za širok spektar primene. Staklena elektroda je kompatibilna sa mnogim nevodenim rastvaračima i drugim agresivnim hemikalijama. Staklo je takođe otporno na mnoge oblike zračenja, poput ultraljubičastog zračenja.

 

Specifikacije

Materijal

Staklo

Referentni spoj

dupli, Ag/AgCl

Spoj/Protok

Otvoreni

Elektrolit

Viskolen

Opseg

pH: 0 do 12

Max. pritisak

0,1 bar

Oblik vrha

konusni (6 x 10 mm)

Preporučena radna temperatura

0 do 50°C (32 do 122°F) - LT

Temperaturni senzor

Da

Odgovarajući pin

Ne

Pojačivač

Da

Kabl

1 m (3.3’)

Priključak

3.5 mm

Primene

specijalne primene, jogurt

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana