SKU
HI84500-62

Kesice stabilišućeg praška za sumpor dioksid (100 kesica) HI84500-62

3.075,00 din.
Na lageru

Detalji

Kesice praška sa stabilizatorom HI84500-62 su neophodne da bi se jodat titrant pretvorio u jod. Jod zatim reaguje sa sumpor-dioksidom, a HI3148B ORP elektroda se koristi za otkrivanje završne tačke i za nizak (1,0 do 40,0 ppm SO2) i visok opseg (30 do 400 ppm SO2). Hannina odluka da koristi pakovanje praška kao stabilizator HI84500-62 i jodatni titrant umesto jodnog titanta posledica je stabilnosti i dugotrajnosti proizvoda. Jodat pruža dugotrajnost u odnosu na jod. Korišćenjem stabilizatorskih pakovanja, rastvori titrana ostaju stabilni tokom dužeg perioda. HI84500 se može koristiti sa svim vinima, uključujući i crvena, koja je teško testirati tradicionalnim metodama zbog teškoće uočavanja karakteristične promene boje kada se dostigne krajnja tačka .

HI84500 određuje koncentraciju slobodnog i ukupnog sumpor-dioksida u vinu Riperovom metodom. Višak jodida dodaje se uzorku vina i reaguje sa jodatnim titrantom da bi se stvorio jod:

IO3- 5I- 6H → 3I2 3H2O

Proizvedeni jod reaguje sa sumpor-dioksidom u vinu, prema redoks reakciji ispod:

H2SO3 I2 → H2SO4 2HI

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana