SKU
HI705-25

Reagensi za određivanje silicijuma (niski opseg) za Checker® (25 Testova) - HI705-25

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI705-25 su zamenski reagensi za HI705 Checker® za određivanje silicijuma u niskom opsegu. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvode se u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi sledljivosti.

Detalji

HI705-25 su visokokvalitetni reagensi koji su unapred pripremljeni, omogućavajući korisnicima da postignu brza i tačna merenja Checkerom® za određivanje silicijuma u visokom opsegu. Ovi reagensi slede Heteropoli plavi metod u kome reakcija silicijuma i reagensa izaziva plavu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem 6 kapi iz prve boce sa reagensom u uzorak, a zatim preostala dva pakovanja iz seta HI705-25, reakcija će se odvijati i HI705 će odrediti koncentraciju iz proizvedene boje. Dobijeni rezultati se prikazuju u ppm (mg/L) silicijuma. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0,00 do 2,00 ppm.

Specifikacije

Pakovanje Bočice
Količina 25 testova
Metod Adaptacija ASTM D859 heteropoli plavog metoda Reakcija silicijuma i reagensa boji uzorak u plavu boju.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana