SKU
HI93705-03

Reagensi za silikate. (nizak opseg 300 testova) - HI93705-03

18.933,64 din.
Na lageru
HI93705-03 su silikatni reagensi za kolorimetrijsko određivanje, za upotrebu sa Hanninom linijom kompatibilnih mernih uređaja i prenosnih fotometara. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici i pakovanju su jasno označeni brojem i datumom roka upotrebe zbog sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93705-03 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi slede ASTM D859 heteropolno plavu metodu u kojoj reakcija silike i reagensa izaziva plavu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa u uzorak pravilnim redosledom, reakcija će se dogoditi i jedan od Haninih kompatibilnih mernih uređaja će odrediti koncentraciju boje koja se proizvodi. Rezultati će biti prikazani u mg / L (ppm) silicijuma. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom silikata od 0,00 do 2,00 mg / L.

Specifikacije

Pakovanje 

Bočice sa kapaljkama I kesice reagensa 

Količina 

300 testova 

Metod 

Adaptacija ASTM D859 heteropolno plave metode. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana