SKU
HI96770-03

Reagensi za silikate (Visok opseg 300 testova) - HI96770-03

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI96770-03 su silikatni reagensi za kolorimetrijsko određivanje. U pakovanju se nalazi reagenasa dovoljnih za 300 testova za korišćenje sa prenosnim fotometrom HI96770. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI96770-03 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred mereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi slede USEPA metodu 370.1 i Standardnu metodu 4500-SiO2 C u kojoj reakcija između silicijuma boji uzorak u žuto. Dodavanjem pakovanja praškastog reagensa odgovarajućim redosledom odvijaće se reakcija i Hannin kompatibilni prenosni fotometar (HI96770) će odrediti koncentraciju iz proizvedene boje Rezultati će biti prikazani u mg / L (ppm) silicijuma. Ovi reagensi su kreirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0 do 200 mg / L silika.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana