SKU
HI93705-01

Reagensi za određivanje silicijuma (100 testova) - HI93705-01

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI93705-01 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje silicijuma. U setu je dovoljno reagensa za 100 testova koji se mogu koristiti sa Haninim kompatibilnim stonim i prenosnim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici i pakovanju su jasno označeni brojem i datumom roka upotrebe zbog sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

 

HI93705-01 su visokokvalitetni reagensi koji su prethodno izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi slede ASTM D859 Heteropoli plavo metodu u kome reakcija silicijuma i reagensa izaziva plavu nijansu u uzorku. Prvo dodavanjem 6 kapi iz bočice reagensa HI93705A u uzorak, a zatim dodavanjem dva pakovanja praškastog reagensa, reakcija će se odvijati i na osnovu proizvedene boje upotrebom kompatibilnog HANNA fotometra možete odrediti koncentraciju. Rezultati će biti prikazani u mg / L (ppm) silicijuma. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom silicijuma od 0,00 do 2,00 mg / L.

 

Specifikacije

 

Pakovanje 

Bočice sa kapaljkama I kesice reagensa 

Količina 

100 testova 

Metod 

Prilagođena ASTM D859 heteropoli plavo metodi 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana