SKU
HI781

Ručni kolorimetar za određivanje nitrata u morskoj vodi Checker® HC - HI781

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

Visoko precizni rezultati dobijeni upotrebom HI781 džepnog kolorimetra za određivanje nitrata morske vode u niskom opsegu. Sa digitalnim merenjima nema više muka da odredite promenu boje subjektivno. Ovaj uređaj za određivanje nitrata je veoma kompaktan i lagano staje u džep ili dlan Vaše ruke.
  • Jednostavniji za upotrebu od hemijskih test kompleta.
  • Sve operacije se obavljaju uz pomoć jednog tastera, što čini ovaj instrument veoma jednostavnim za upotrebu.
  • Sjajan za akvarijume sa morskom vodom.

HI781 Checker®HC (ručni kolorimetar) je jednostavan, tačan i pristupačan način za određivanje nitrata u Vašem akvarijumu sa slanom vodom.

Nitrati su nus produkt azotnog ciklusa. Prevelika količina nitrata u morskom akvarijumu može potsticati rast nepoželjnih organizama, uključujući alge i dinoflagelate, dok nedovoljne količine mogu dovesti do izgladnjivanja stanovnika akvarijuma gde će SPS i drugi korali pokazati znakove slabosti, uključujući gubitak boje i izbledelost.

HI781 je džepni kolorimetar koji koristi princip Beer-Lamberta za određivanje koncentracije nitrata kolorimetrijski. HI781 je specijalno dizajniran za određivanje nivoa nitrata u akvarijumima sa morskom vodom.

Značajne karakteristike:

  • Za upotrebu sa uzorcima sa morskom vodom.
  • Precizniji od hemijskih test kompleta.
  • Namenjeni određivanju jednog parametra.
  • Kompaktan uređaj sa brojnim pogodnostima
  • Sa digitalnim očitavanjem, ne postoji bojazan od greške subjektivnosti.
  • Idealan za akvarijume sa morskom vodom i za istraživanja biologije morske vode.

Specifikacije

Specifikacije HI781
Opseg 0.00 do 5.00 ppm (mg/L) NO₃-
Rezolucija 0.01 ppm
Tačnost @ 25°C/77°F ±0.25 ppm ±2% od očitanja
Izvor svetlosti LED @ 525 nm
Detektor svetlosti Silicijumska fotoćelija
Metod redukcija cinka
Auto-off nakon 10 minuta od neupotrebe
Okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95% ne-kondenzujući
Baterija (1) 1.5V AAA
Informacije o isporuci HI781 Checker HC se isporučuje sa kivetama za uzorke sa poklopcima (2), nitratnim starter setom (reagensi za 25 testova), držačem filtera, 10 ml špricem, 5 ml špricem sa vrhom, posudom za mešanje sa poklopcem, baterijom i uputstvima.
Dodaci Set reagenasa za 25 testova
HI781-11 kalibracioni set
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana