SKU
HI1135B

Punjiva pH elektroda sa ručicom sa strane i BNC priključkom - HI1135B

36.285,00 RSD
Na lageru
HI1135B je staklena, pH elektroda sa BNC konektorom i sa dvostrukim spojem, koja se može puniti, Ova elektroda ima dvostruki keramički spoj u spoljnom spoju, a osetni deo sastavljen je od stakla visoke temperature. HI1135B takođe ima staklenu bočnu konstrukciju kraka koja omogućava brži protok. Ovo razmatranje dizajna idealno je za primene u kojima je neophodno kontinuirano praćenje pH.
  • Punjiva elektroda
  • Dizajn duplog spoja
  • Bočna konstrukcija

Punjiva pH elektroda sa ručicom sa strane

HANNA instruments nudi veliki broj različitih pH elektroda dizajniranih za najrazličitije namene. Tip stakla koji se koristi za očitavanje pH, oblik senzornog dela, materijal izrade, vrsta i materiajal referentnog spoja kao i korišćeni elektrolit samo su neka od naprednih konstruktivnih rešenja. HI1135B koristi visokotemperaturno (HT) staklo, sfernu sijalicu, stakleno telo, dvostruku keramičku fritu, dvostruki spoj i može da se dopuni kroz bočnu konstrukciju sa 3,5M KCl.

Formulacija stakla visoke temperature (HT)

Merenje pH na veoma visokim temperaturama štetno je za osetljivu staklenu sijalicu i skratiće joj vek trajanja. pH elektroda sa staklom opšte namene (GP) imaće otpornost od 100 megaoma na 25 ° C dok je otpornost HT stakla oko 400 megama na 25 ° C. Kako se HI1135B koristi na povišenim temperaturama, otpor opada kako bi se približio otporu GP stakla. HI1135B je pogodna za upotrebu sa uzorcima koji mere od 0 do 100 ° C.

Sferični oblik senzornog dela elektrode

Sferični oblik se koristi za opšte primene. Drugi oblici kao što je konusni služe za penetraciju uzorka, odnosno ravni za površinska merenja.

Stakleno telo elektrode

Telo od stakla je idealno za upotrebu u laboratoriji. Staklo je rezistentno na agresivne hemikalije i lako se čisti. Stakleno telo elektrode takođe omogućava lak prenos toplote na elektrolit. mV generisan od referentne ćelije zavisi od temperature. Što brže elektroda postigne ravnotežu, to je stabilniji referentni potencijal.

Dvostruki keramički spoj

Dvostruki keramički spoj omogućava brži protok elektrolita od referentne tačke u rastvor. Standardna pH elektroda koristi jedan keramički spoj koji omogućava protok elektrolita od 15 do 20 µL / sat; HI1135B ima dva keramička spoja, omogućavajući protok elektrolita od 30 do 40 µL / sat. Veća brzina protoka obezbeđuje brži odziv elektroda i stabilnije merenje u viskoznim rastvorima ili uzorcima niske provodljivosti, kao što je čista voda, gde se često primećuje dugo vreme stabilizacije.

Bočna konstrukcija

HI1135B je punjiva elektroda sa bočnom konstrukcijom koja služi za dopunu. Bočni krak omogućava kontinuirano punjenje rastvora elektrolita u aplikacijama koje zahtevaju stalno praćenje. Pošto je elektroda sa dvostrukim spajanjem, rastvor za punjenje je HI7082 3,5M KCl. Ovaj rastvor ne sadrži srebro kao što je slučaj sa elektrodama sa jednim spojem. Odsustvo srebra sprečiće nastanak taloga srebra na površini spajanja koji ga začepljuje. Začepljivanje spojnice rezultiraće nestabilnim i pogrešnim očitavanjima.

BNC priključak

HI1135B koristi BNC priključak. Ova vrsta priključka omogućava montiranje na svaki uređaj sa ženskim BNC ulazom za elektrodu. Neki od ostalih vrsta priključaka su: DIN, priključak na zavrtanje, T-tip i 3.5mm. Ove vrste konektora obično su vlasničke za određenu vrstu merača i nisu međusobno zamenljive.
electrode fill solutions comparison Konvencionalne elektrode su obično sa jednim spojem. Kao što je prikazano na gornjoj slici, ove elektrode imaju samo jedan spoj između unutrašnje referentne žice i spoljnog rastvora. Pod nepovoljnim uslovima, poput visokog pritiska, visoke temperature, visoko kiselih ili alkalnih rastvora, pozitivni protok elektrolita kroz spoj često se preokreće što rezultira ulaskom rastvora uzorka u referentni odeljak. Ako ovo ostane bez kontrole, referentna elektroda može postati kontaminirana, što dovodi do potpunog otkaza elektrode. Drugi potencijalni problem sa ovakvim elektrodama je začepljenje spoja usled taloženja srebrno-hlorida (AgCl). Srebro se lako taloži u uzorcima koji sadrže Tris pufer ili teške metale. Kada rastvor elektrolita stupi u kontakt sa uzorkom, neki deo AgCl će se istaložiti na spoljnoj strani spoja. To prouzrokuje drift u očitavanjima. Hannin sistem dvostrukih spajanja, kao što mu ime kaže, ima dva spoja, od kojih je samo jedan u kontaktu sa uzorkom, kao što je prikazano na slici. Pod nepovoljnim uslovima, evidentna je ista tendencija unosa uzorka. Međutim, kako se sistem referentnih elektroda fizički odvaja od intermedijarnog područja elektrolita, kontaminacija elektrode je minimizirana. Verovatnoća začepljenja spoja takođe se smanjuje sa ovakvim dizajnom elektrode, jer spoljna referentna ćelija koristi rastvor za punjenje koji je "bez srebra". Pošto nema srebra, nema taloga koji može da se formira i začepio spoj.

 

Specifikacije

Ime Detalji
SKU HI1135B
Opis punjiva, kombinovana pH elektroda sa konstrukcijom bočnog kraka i brzim protokom
Referentni spoj dupli, Ag/AgCl
Spoj/protok keramički/dupli / 30-40 µL/h
Elektrolit KCl 3.5M
Maksimalni pritisak 3 bar
Opseg pH: 0 do 14
Preporučena radna temperatura 0 do 100°C (32 do 212°F) — HT
Vrsta/Oblik sferični (prečnik: 9.5 mm)
Temperaturni senzor ne
Pojačivač ne
Materijal staklo
Kabl koaksijalni; 1 m (3.3')
Preporučena upotreba kontinuirani monitoring
Priključak BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana