SKU
HI1043B

Punjiva pH elektroda sa dvostrukim spojem i BNC priključkom - HI1043B

28.905,00 RSD
Na lageru
HI1043B je staklena, punjiva pH elektroda sa duplim spojem i BNC priključkom. Ova elektroda ima dvostruki keramički spoj u spoljnoj referentnoj ćeliji, a pH senzorni deo je napravljen od stakla visoke temperature. Ovaj dizajn je idealan za aplikacije koje uključuju Tris pufer, ugljovodonike, boje, rastvarače, uzorke visoke provodljivosti, jake kiseline i baze, kao i za merenje uzoraka na povišenim temperaturama.
  • Punjiva elektroda
  • Dizajn duplog spoja
  • Staklo formulacije visoke temperature (HT)

HANNA instruments nudi veliki broj različitih pH elektroda dizajniranih za najrazličitije namene. Tip stakla koji se koristi za očitavanje pH, oblik senzornog dela, materijal izrade, vrsta i materiajal referentnog spoja kao i korišćeni elektrolit samo su neka od naprednih konstruktivnih rešenja.

HI1043B koristi staklo visoke temperature (HT), sferni senzorni deo, stakleno kućište, dvostruko keramičko spajanje i može se ponovo puniti sa 3,5M KCl.

 

Formulacija stakla visoke temperature (HT)

Merenje pH na veoma visokim temperaturama štetno je za osetljivu staklenu sijalicu i skratiće joj vek trajanja. pH elektroda sa staklom opšte namene (GP) imaće otpornost od 100 megaoma na 25 ° C dok je otpornost HT stakla oko 400 megama na 25 ° C. Kako se HI1043B koristi na povišenim temperaturama, otpor se smanjuje i približava se otpornosti GP stakla. HI1043B je pogodan za upotrebu sa uzorcima koji mere od 0 do 100 ° C.

 

Sferični oblik senzornog dela elektrode

Sferični oblik se koristi za opšte primene. Drugi oblici kao što je konusni služe za penetraciju uzorka, odnosno ravni za površinska merenja.

 

Stakleno telo elektrode

Telo od stakla je idealno za upotrebu u laboratoriji. Staklo je rezistentno na agresivne hemikalije i lako se čisti. Stakleno telo takođe omogućava brzi prenos toplote na unutrašnji referentni elektrolit. mV generisan od referentne ćelije zavisi od temperature. Što brže elektroda postigne ravnotežu, to je stabilniji referentni potencijal.

 

Keramički dupli referentni spoj

HI1043B poseduje dizajn duplog spoja. Dizajn spoja pH elektrode može biti jednostruki ili dvostruki. Pogledajte tekst ispod za dalje pojašnjenje. Spoj poznat i kao slani most je neophodna komponenta električnog kola. Kretanje jona mora da teče kroz spoj za stabilno očitavanje. Spojlni spoj ima 2 keramička frita. Keramika je porozni materijal koji se lako stapa sa staklenim kućištem i ima sličan koeficijent ekspanzije i ima protok od 40 do 50 µL / sat elektrolita. Ova velika brzina protoka omogućava brži odziv elektrode i stabilnije merenje u viskoznim rastvorima ili uzorcima niske provodljivosti, poput čiste vode, gde se često primećuje dugo vreme stabilizacije.

 

Punjiva

HI1043B je dopunjiva elektroda. Pošto je elektroda sa dvostrukim spajanjem, rastvor za punjenje je HI7082 3,5M KCl. Ovaj rastvor ne sadrži srebro kao kod elektrode sa jednim spojem. Odsustvo srebra sprečiće nastanak taloga srebra na površini spajanja koji ga začepljuje. Začepljivanje spojnice rezultiraće nestabilnim i pogrešnim očitavanjima.

 

BNC priključak

HI1043B koristi BNC priključak. Ova vrsta priključka omogućava montiranje na svaki uređaj sa ženskim BNC ulazom za elektrodu. Još neke vrste priključaka su DIN,priključak na zavrtanje, priključak T tipa i 3,5 mm priključak. Ostale vrste priključaka se obično koriste za neke druge namenske merače i nisu zamenjivi.

 

Jednostruki vs dvostruki spoj pH elektrode

 

 

Konvencionalne elektrode su obično sa jednim spojem. Kao što je prikazano na gornjoj slici, ove elektrode imaju samo jedan spoj između unutrašnje referentne žice i spoljnog rastvora. Pod nepovoljnim uslovima, poput visokog pritiska, visoke temperature, visoko kiselih ili alkalnih rastvora, pozitivni protok elektrolita kroz spoj često se preokreće što rezultira ulaskom rastvora uzorka u referentni odeljak. Ako ovo ostane bez kontrole, referentna elektroda može postati kontaminirana, što dovodi do potpunog otkaza elektrode. Drugi potencijalni problem sa ovakvim elektrodama je začepljenje spoja usled taloženja srebrno-hlorida (AgCl). Srebro se lako taloži u uzorcima koji sadrže Tris pufer ili teške metale. Kada rastvor elektrolita stupi u kontakt sa uzorkom, neki deo AgCl će se istaložiti na spoljnoj strani spoja. To prouzrokuje drift u očitavanjima.

Hannin sistem dvostrukih spajanja, kao što mu ime kaže, ima dva spoja, od kojih je samo jedan u kontaktu sa uzorkom, kao što je prikazano na slici. Pod nepovoljnim uslovima, evidentna je ista tendencija unosa uzorka. Međutim, kako se sistem referentnih elektroda fizički odvaja od intermedijarnog područja elektrolita, kontaminacija elektrode je minimizirana. Verovatnoća začepljenja spojnice takođe se smanjuje kod elektrode dvostrukog spoja, jer spoljna referentna ćelija koristi rastvor za punjenje koji je "bez srebra". Pošto nema srebra, nema taloga koji može da se formira i začepio spoj.

 

Specifications

 

Specification Name Detail
SKU HI1043B
Description refillable, combination pH electrode w/ double junction
Reference e double, Ag/AgCl
Junction / Flow Rate e ceramic, double / 30-40 µL/h
Electrolyte KCl 3.5M
Max Pressure 0.1 bar
Range pH: 0 to 14
Recommended Operating Temperature 0 to 100°C (32 to 212°F) - HT
Tip / Shape spheric (dia: 9.5 mm)
Temperature Sensor no
Amplifier no
Body Material glass — HT
Cable coaxial; 1 m (3.3’)
Recommended Use hydrocarbons, paints, solvents, sea water, strong acids and bases, high conductivity samples, tris buffer
Connection BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana