SKU
HI5315

Referentna elektroda za polućelijske jon selektivne elektrode- HI5315

40.836,00 RSD
Na lageru
HI5315 referentna elektroda je srebrna / srebro hloridna polu-ćelija namenjena za upotrebu sa jon selektivnom elektrodom (ISE) i polućelijskom pH elektrodom. Referentna elektroda obezbeđuje stabilan referentni napon kada je uparena sa senzornom polućelijskom. Spoljna referentna elektrolitna komora se može puniti i lako je isprazniti pomoću rukava za brzo pražnjenje i zaštitu. Unutrašnji referentni elementi smešteni su u izdržljivom telu polieterimida (PEI). Spoj tečnosti koji se brzo reaguje, odlična obnovljivost i jednostavna upotreba promovisaće ovu referentnu elektrodu kao „najbolju“ u vašoj laboratoriji.
  • Kupolasta i presvučena
  • Rukav za brzo pražnjenje
  • Za upotrebu sa jon selektivnim i polućelijskim pH elektrodama.
Referentna elektroda HI5315 je potenciometrijska polu-ćelija koja sadrži referencu srebra / srebro-hlorida (Ag / AgCl) smeštena unutar PEI plastičnog tela. HI5315 omogućava elektrolitički kontakt neophodan da se omogući merenje gradijenta napona preko senzorne membrane, kao što je jon selektivna ili polućelijska pH elektroda.

Referentna elektroda HI5315 je dizajnirana sa kupolastim spojem. Prekrivena geometrija konusa referentnog spoja formira spoj tečnosti sa test rastvorom na vrhu, stvarajući visoko stabilan referentni potencijal i konzistentne brzine protoka elektrolita u rastvor. Jednostavnnim pritiskom gornjeg dela sklopljene elektrode olakšava pražnjenje rastvora za punjenje elektrolita i zamenu po potrebi.

Da bi HI5315 tačno izmerio određene ione, u spoljnoj komori elektrolita mora se upotrebiti odgovarajući rastvor za punjenje.

Preporučuje se upotreba rastvora za punjenje jon selektivnih elektroda.

Šifra Opis Rastvor
HI4002 Bromidi polućelijska HI7072
HI4003 Kadmium polućelijska HI7082
HI4004 Kalcijum polućelijska HI7072
HI4007 Hloridi polućelijska HI7072
HI4008 Bakar II oksid polućelijska HI7072
HI4009 Cijanid polućelijska HI7072
HI4010 Fluoridi polućelijska HI7075
HI4011 Jodidi polućelijska HI7072
HI4012 Živa/sulfat polućelijska HI7072
HI4013 Nitrati polućelijska HI7078
HI4014 Kalijum polućelijska HI7076
HI4015 Srebro/sulfat polućelijska HI7072

Prilikom merenja specifičnih jona takođe je važno da se jonska snaga standarda i uzorka podesi na visoku i konstantnu vrednost pomoću rastvora za podešavanje jonske snage (ISA). Podešivači osiguravajz da je koeficijent aktivnosti konstantan tako da se može meriti koncentracija slobodnih jona srebra. Merenjem svih rastvora sa konstantnom jonskom snagom smanjuje se greška između merenja.

Pregled funkcionalnosti:

Kupolasta presvučena elektroda

Visoko stabilan i ponovljiv napon referentne elektrode HI5315 nastaje zahvaljujući specijalno dizajniranom senzoru (konusni presvučeni). Uzak otvor u obliku prstena između spoljnog rukava elektrode i donje ivice unutrašnjeg tela formira stabilan i vrlo precizan tečni spoj.

Rukav za brzo otpuštanje

Jednostavnim pritiskom gornjeg poklopca sastavljene referentne elektrode rastvor za punjenje brzo se otpušta. Ovakav dizajn omogućava lako čišćenje elektrode ili zamenu rastvora za punjenje ako se koristi sa više polućelijskih senzora.

Izdržljivo PEI telo

Telo sonde referentne elektrode sastoji se od izdržljive, hemijski inertne polieterimidne (PEI) plastike.

Banana priključak

HI5315 ima banana priključak za lako povezivanje na bilo koji merač sa referentnim ulazom sonde.

Ime Detalji:
SKU HI5315
Optimalni pH opseg 0 do 85°C
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela PEI
Kabl 1 m koaksijalni
Uobičajene primene koristi se za dovršavanje električnog kola i za obezbeđivanje stabilnog referentnog napona za jon selektivne polućelijske elektrode
Priključak BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana