SKU
HI93707-01

Reagensi za određivanje nitrita (nizak opseg 100 testova) - HI93707-01

4.513,98 din.
Na lageru

HI93707-01 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje nitrita. Postoji dovoljno reagensa za 100 testova koji se mogu koristiti sa kompatibilnim stonim ili prenosivim fotometrom. Ovi visokokvalitetni reagensi se proizvode u našoj najsavremenijoj fabrici i jasno su označeni brojem serije i datumom isteka na svakom paketu radi sledljivosti.

 

  • Unapred pripremljeni reagensi za lakšu upotrebu
  • Pripremljen od hemikalija visoke čistoće
  • Označeno sa datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti

HI93707-01 su visokokvalitetni reagensi koji su prethodno izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Metoda je prilagođavanje metode diazotizacije, prilagođene EPA metodi 354.1. Reakcija između nitrita i reagensa izaziva ružičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa uzorku, odvijaće se reakcija i kompatibilni fotometar možeu se koristiti za određivanje koncentracije iz proizvedene boje. Rezultati se prikazuju kao mg/L (ppm) nitrita. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima koji su unutar očekivanog opsega merača koje se koristi. Raspoloživi opsezi uključuju 0,000 do 0,600 mg / L nitrita sa prenosnim fotometrom (HI96707) i 0,00 do 1,15 mg / L nitrita sa našim kompatibilnim stonim fotometrima.

 

Specifikacije

 

Pakovanje 

Flaša 

Količina 

100 testova 

Metod 

Adaptacija EPA metode dijazotizacije 354.1. Reakcija između nitrita i reagensa izaziva ružičastu nijansu u uzorku. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana