SKU
HI93700-01

Reagensi za određivanje amonijaka u niskom opsegu (100 testova) - HI93700-01

6.520,19 din.
Na lageru
HI93700-01 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje amonijaka u slatkoj vodi. U paketu se nalazi reagenasa dovoljnih za obavljanje 100 testova sa HANNA kompatibilnim meračima. Ovi visokokvalitetni tečni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju, jasno obeleženi brojem i datumom upotrebe za sledljivost svake boce.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

HI93700-01 su visokokvalitetni reagensi koji su unapred pripremljeni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska očitavanja. Ovi reagensi slede Nesslerovu metodu u kojoj reakcija amonijaka i reagensa boji uzorak u žuto. Jednostavnim dodavanjem 4 kapi iz svake boce HI93700-01 reagensa, odvijaće se reakcija između amonijaka i reagenasa bojeći uzorak u žuto. Intezitet boje se određuje kompatibilnim fotometrom i koncentracija se prikazuje na displayu. Rezultati će biti prikazani u ppm (mg / L) bilo amonijak-azota (NH3-N), amonijaka ili na osnovu merača i podešenih vrednosti. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima koji imaju očekivani raspon od 0,00 do 3,00 ppm.

 

Specifikacije

 

Pakovanje bočica sa kapaljkom “A” i “B”
Količina 100 testova
Metod adaptacija ASTM-ovog priručnika za vodu i tehnologiju zaštite životne sredine D1426-93, Nesslerova metoda. Reakcija između amonijaka i reagensa izaziva žutu nijansu u uzorku.
Predlog 65 Upozorenje: Ovaj proizvod može vas izložiti opasnim hemikalijama, uključujući živu i jedinjenja žive, za koja je poznato da može da prouzrokuje zdravstvene probleme.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana