SKU
HI93733-03

Reagensi za određivanje amonijaka (300 testova) - HI93733-03

33.333,00 din.
Na lageru
HI93733-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje amonijaka (NH4 ). U setu se nalazi reagenasa dovoljno za ovavljanje 300 testova sa kompatibilnim fotometrom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici su jasno označeni lot brojem i rokom upotrebe radi bolje sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

HI93733-03 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred mereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi slede Nesslerovu metodu u kojoj reakcija amonijaka i reagensa boji uzorak u žuto. Jednostavnim dodavanjem reagensa u uzorak dogodiće se reakcija između amonijaka i reagenasa i uzorak se boji u žuto. Intezitet boje se određuje kompatibilnim fotometrom i koncentracija se prikazuje na displayu. Rezultati će biti prikazani u ppm (mg / L)NH4 ) ali lako se može pretvoriti u amonijak-azot (NH3-N) ili NH3). Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima koji imaju očekivani rasponod 0,0 do 100,0 ppm.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana