SKU
HI93715-03

Reagensi za amonikal (srednji opseg - 300 testova) HI93715-03

23.124,00 din.
Na lageru
HI93715-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje azotnog amonijaka (NH3-N). U kompletu se nalazi reagenasa dovoljnih za obavljanje 300 testova sa HANNA stonim i prenosnim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici su jasno označeni lot brojem i rokom upotrebe radi bolje sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

HI93715-03 su visokokvalitetni reagensi unapred pripremljeni kako bi korisnicima omogućili brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi slede Nesslerovu metodu u kojoj reakcija amonijaka i reagensa izaziva promenu boje u uzorku. Intenzitet boje određuje kompatibilni kolorimetar i koncentracija će biti prikazana u mg / L (ppm) kao amonijak (NH3) ili azot (NH3-N). Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima koji imaju očekivani raspon amonijaka od 0,00 do 9,99 mg / L.

 

Specifikacije

 

Pakovanje bočica sa kapaljkom “A” i “B”
Količina 300 testova
Metod Priručnik za tehnologiju vode i životne sredine ASTM, D1426-93, Nesslerova metoda. Reakcija između amonijaka i reagensa izaziva žutu nijansu u uzorku.
Predlog 65 Upozorenje: Ovaj proizvod može vas izložiti opasnim hemikalijama, uključujući živu i jedinjenja žive, za koja je poznato da može da prouzrokuje zdravstvene probleme.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana