SKU
FC100B

PVDF pH elektroda za mlečne proizvode - FC100B

22.509,00 RSD
Na lageru
FC100B je PVDF, puniva, pH elektroda za mlečne proizvode sa BNC konektorom. Ova jednostruka keramička elektroda sa dvostrukim spojem ima sondu izrađenu od stakla opšte namene i plastično kućište pogodno za namirnice. Ovaka dizajn elektrode je pogodan za merenja širom prehrambene industrije obuhvatajući merenja u sosevima, sokovima, mlečnim proizvodima i ostalim sličnim smešama. Preporučena operativna FC100B je 0 do 80°C.
  • Izdržljivo PVDF telo
  • Dizajn duplog spoja
  • Punjiva elektroda

PVDF pH elektroda za mlečne proizvode

HANNA instruments nudi veliki broj različitih pH elektroda dizajniranih za najrazličitije namene. Tip stakla koji se koristi za očitavanje pH, oblik senzornog dela, materijal izrade, vrsta i materiajal referentnog spoja kao i korišćeni elektrolit samo su neka od naprednih konstruktivnih rešenja. FC100B koristi staklo za opštu namenu (GP), sfernu sijalicu, PVDF telo za hranu, jednostruku keramičku fritu, dvostruki spoj i može se ponovo puniti sa 3,5M KCl.

Staklo opšte namene

Staklo opšte namene (GP), kao što naziv kaže, je standardna staklena formulacija koja se koristi za opštu upotrebu. pH elektroda sa GP staklom imaće otpornost na 100 megaoma na 25 ° C i pogodna je za merenje pH uzoraka koji su na sobnoj temperaturi. FC100B pH elektroda za mlečne proizvode odgovara uzorcima temperature od 0 do 80°C.

Sferični oblik senzornog dela pH elektrode

Sferični oblik je pogodan za brojne primene u prehrambenoj industriji. Merenja se mogu vršiti u tečnostima ili kašama, omogućavajući lako merenje čvrstih i polučvrstih prehrambenih proizvoda. Drugi oblici kao što je konusni služe za penetraciju uzorka, odnosno ravni za površinska merenja.

PVDF telo

Poliviniliden fluorid (PVDF) je plastika koja je našla primenu u prehrambenoj industriji, otporna na hemikalije i većinu rastvarača uključujući i natrijum hipohlorit. Ima visoku otpornost na abraziju, mehaničku čvrstoću i otpornost na ultraljubičasto i nuklearno zračenje. PVDF je otporan na rast glivica takođe.

Dvostruki keramički referentni spoj

FC100b pH elektroda za mlečne proizvode ima dvostruki keramički referentni spoj Dizajn spoja pH elektrode može biti jednostruki ili dvostruki. Pogledajte tekst ispod za dalje pojašnjenje. Spoj poznat i kao slani most je neophodna komponenta električnog kola. Kretanje jona mora da teče kroz spoj za stabilno očitavanje. Spojna referenca ima jedan keramički frit. Keramika je porozni materijal koji se lako stapa sa staklenim kućištem i ima sličan koeficijent ekspanzije. Jednostruki keramički spoj ima protok od 15-20 µL / sat. Ostali tipovi spajanja dostupni su sa većim protokom i izrađeni od različitih materijala.

Punjiva

FC100b pH elektroda za mlečne proizvode je punjiva elektroda. Pošto je elektroda sa dvostrukim spajanjem, rastvor za punjenje je HI7082 3,5M KCl. Ovaj rastvor ne sadrži srebro kao kod elektrode sa jednim spojem. Odsustvo srebra sprečiće nastanak taloga srebra na površini spajanja koji ga začepljuje. Začepljivanje spojnice rezultiraće nestabilnim i pogrešnim očitavanjima.

BNC priključak

FC100B pH elektroda za mlečne proizvode koristi BNC priključak. Ova vrsta priključka omogućava montiranje na svaki uređaj sa ženskim BNC ulazom za elektrodu. Još neke vrste priključaka su DIN,priključak na zavrtanje, priključak T tipa i 3,5 mm priključak. Ove vrste konektora obično su vlasničke za određenu vrstu merača i nisu međusobno zamenljive.  

Jednostruki vs dvostruki spoj pH elektrode

Elektrode sa jednim spojem koriste rastvor za punjenje kao HI7071 koji sadrži 3,5M KCl, dok elektrode sa dvostrukim spojem obično koriste HI7082 koji sadrži 3,5M KCl. Konvencionalne elektrode su obično sa jednim spojem. Kao što je prikazano na gornjoj slici, ove elektrode imaju samo jedan spoj između unutrašnje referentne žice i spoljnog rastvora. Pod nepovoljnim uslovima, poput visokog pritiska, visoke temperature, visoko kiselih ili alkalnih rastvora, pozitivni protok elektrolita kroz spoj često se preokreće što rezultira ulaskom rastvora uzorka u referentni odeljak. Ako ovo ostane bez kontrole, referentna elektroda može postati kontaminirana, što dovodi do potpunog otkaza elektrode. Drugi potencijalni problem sa ovakvim elektrodama je začepljenje spoja usled taloženja srebrno-hlorida (AgCl). Srebro se lako taloži u uzorcima koji sadrže Tris pufer ili teške metale. Kada rastvor elektrolita stupi u kontakt sa uzorkom, neki deo AgCl će se istaložiti na spoljnoj strani spoja. To prouzrokuje drift u očitavanjima. Hannin sistem dvostrukih spajanja, kao što mu ime kaže, ima dva spoja, od kojih je samo jedan u kontaktu sa uzorkom, kao što je prikazano na slici. Pod nepovoljnim uslovima, evidentna je ista tendencija unosa uzorka. Međutim, kako se sistem referentnih elektroda fizički odvaja od intermedijarnog područja elektrolita, kontaminacija elektrode je minimizirana. Verovatnoća začepljenja spoja takođe se smanjuje sa ovakvim dizajnom elektrode, jer spoljna referentna ćelija koristi rastvor za punjenje koji je "bez srebra". Pošto nema srebra, ne stvara se ni talog koji začepljuje spoj.

Specifikacije:

Ime Detalji
SKU FC100B
Opis pH elektroda
Referentni spoj dupli, Ag/AgCl
Spoj/protok keramički, jednostruki / 15-20 µL/h
Elektrolit KCl 3.5M
Maksimalni pritisak 0.1 bar
Opseg pH: 0 do 13
Preporučena radna temperatura 0 do 80°C (32 do 176°F) - staklo opšte namene (GP)
Vrsta/Oblik sferni (dia: 7.5 mm)
Temperaturni senzor ne
Pojačivač ne
Materijal PVDF
Kabl koaksijalni; 1 m (3.3’)
Preporučena upotreba hrana i mlečni proizvodi
Priključak BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana