SKU
HI84502-55

Standard za kalibraciju pumpe za mini titrator za ukupne kiseline u vinu -HI84502-55

5.412,00 din.
Na lageru
HI84502-55 je bočica od 120 mL za kalibraciju pumpe koja se koristi za kalibraciju sistema doziranja HI84502 Mini Titratora za analizu vina. Sa 4 mL rastvora potrebno po kalibraciji pumpe, u pakovanju je dovoljno standarda za obavljanje otprilike 30 kalibracija pumpi.
Kalibrisana pumpa za doziranje omogućava tačno određivanje količine titranta koji se koristi prilikom vršenja titracije. Količina zapremine dozirana zajedno sa koncentracijom titranta koristi se unapred programiranom formulom u HI84502 za određivanje tačne kiselosti koja se može titrovati. Postupak kalibracije pumpe treba obaviti u bilo kojem trenutku kada se zameni titrant ili pH elektroda. Rutinska kalibracija je preporučena za osiguravanje performansi titratora.
  • Unapred izmereni rastvori
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša

Detalji

Analiza titrabilne kiselosti (ukupne kiselosti) u vinu, izvedena na mini titratoru HI84502, koristi jednostavnu pripremu uzorka, visokokvalitetnu pumpu za doziranje titranta, potenciometrijski detektor krajnje tačke i automatsko računanje. Kako se titrant unapred standardizuje, važno je odrediti količinu titranta koji dozira pumpa primenom postupka kalibracije pumpe. U ovom postupku, analiza poznate zapremine poznatog rastvora titruje se do krajnje tačke pH 8,2 utvrđene pH elektrodom HI1048B. Istu rastvor za kalibraciju pumpe koristi se za niži i visoki opseg. Postupak kalibracije pumpe treba obaviti u bilo kojem trenutku kada se zameni titrant, špric, cevčice ili pH elektroda. Preporučuje se kalibracija pumpe svaki put kada se izvrši novi set titracija.

Specifikacije:

pH

Pakovanje

flaša

Veličina

120 mL

Količina

1

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana