SKU
HI84500-55

Standard za kalibraciju pumpe za mini titrator za sumpor dioksid HI84500-55

4.639,37 din.
Na lageru
HI84500-55 je flaša od 120 ml za kalibraciju pumpe koja se koristi za kalibraciju sistema doziranja mini titratora za određivanje sumpornog dioksida HI84500 za analizu vina. Kalibrisana pumpa za doziranje omogućava tačno određivanje količine titranta koji se koristi prilikom vršenja titracije. Količina dozirana zajedno sa koncentracijom titrana koristi se unapred programiranom formulom u HI84500 za određivanje tačne koncentracije sumpor-dioksida. Postupak kalibracije pumpe treba obaviti u bilo kojem trenutku kada se zameni titrant ili ORP elektroda.
  • Standardizovan rastvor
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša

Detalji

Analiza sumpor-dioksida u vinu, izvedena na mini titratoru HI84500, koristi jednostavnu pripremu uzorka, visokokvalitetnu pumpu za doziranje titrana, dok se potenciometrijski detektuju krajnje tačke i automatski računaju. Da bi se održala visoka preciznost titrara, sprovodi se jednostavan postupak kalibracije pumpe sa HI84500-55 rastvorom za kalibraciju pumpe. Procedura kalibracije pumpe uključuje analizu poznate zapremine poznatog rastvora. Postupak kalibracije pumpe treba obaviti u bilo kojem trenutku kada se zamene titrant, špric, cevčice ili ORP elektroda. Potrebno je izvršiti periodične kalibracije kako bi se tačno određivale količine slobodnog i ukupnog sumpornog dioksida u vinu.

HI84500 određuje koncentraciju slobodnog i ukupnog sumpor-dioksida u vinu Riperovom metodom. Višak jodida dodaje se uzorku vina i reaguje sa jodatnim titrantom da bi se stvorio jod:

IO3- 5I- 6H → 3I2 3H2O

Proizvedeni jod reaguje sa sumpor-dioksidom u vinu, prema redoks reakciji ispod:

H2SO3 I2 → H2SO4 2HI

Specifikacije:

pH

Pakovanje

flaša

Veličina

120 mL

Količina

1

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana