SKU
HI84533-55

Standard za kalibraciju pumpe za mini titrator za određivanje Formolovog broja - HI84533-55

3.636,26 din.
Na lageru
HI84533-55 je flaša od 120 ml rastvora za kalibraciju pumpe koja se koristi za kalibraciju sistema doziranja HI84533 mini titratora za određivanje Formolog broja koji se koristi za analizu vina i voćnog soka. Kalibrisana pumpa za doziranje omogućava tačno određivanje količine titranta koji se koristi prilikom vršenja titracije. Dozirana zapremina zajedno sa koncentracijom titranta koristi se unapred programiranom formulom u HI84533 za određivanje tačne količine ukupnog asimitiranog azota. Postupak kalibracije pumpe treba obaviti u bilo kojem trenutku kada se zameni titrant ili pH elektroda. Rutinska kalibracija je preporučena za osiguravanje performansi titratora.
  • Unapred izmereni rastvori
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša

Detalji

HI84533-55 je flaša od 120 ml standardnog rastvora za kalibraciju pumpe koja se koristi za određivanje formolovog broja u visokom i niskom opsegu.

Formolov broj vina i voćnih sokova određuje se na mini titratoru HI84533, jednostavnom pripremom uzoraka, upotrebom visokokvalitetne pumpe za doziranje titranat, a zatim se potenciometrijskim detektorom određuju krajnje tačke i vrše automatske kalkulacije. Za održavanje visoke preciznosti titratora, potreban je jednostavan postupak kalibracije pumpe. Da bi postigao precizne rezultate, instrument ponekad zahteva ponovnu kalibraciju pumpe. Kalibracija pumpe uključuje analizu zapremine poznatog rastvora i nadoknađuje promene u doziranju pumpe koje mogu nastati zbog mnogih faktora, uključujući istezanje cevi ili starenje. Ovaj postupak treba redovno sprovoditi sa HI84533-55 rastvorom za kalibraciju pumpe da biste nastavili da tačno određujete Formolov broj u vinima i sokovima.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana