SKU
HI98165

pH metar za sir - HI98165

87.330,00 RSD
Na lageru
HI98165 je robusni, vodootporni, prenosivi pH metar za si koji određuje pH i temperaturu pomoću specijalizovane elektrode za pH sira FC2423. Ovaj vodootporni merač poseduje IP67 standard zaštite. HI98165 se isporučuje sa svim potrebnim dodacima za obavljanje pH merenja upakovanih u izdržljiv termoformirani kofer za nošenje koji čvrsto drži merače, sonde i kalibracione pufere.
 • Brzi DIN priključak
 • USB priključak za transfer podataka
 • Nameski taster za pomoć (HELP)

pH je osnovno merenje tokom celog procesa proizvodnje sira. Počev od inicijalnih merenja dolaznog mleka do krajnjih merenja zrelog sira, pH je najvažniji parametar za kontrolu kvaliteta sira i bezbednosti. Zakiseljavanje mleka započinje dodovanjem bakterijske kulture i sirišta. Bakterije konzumiraju laktozu i stvaraju mlečnu kiselinu kao nusprodukt fermentacije. Proizvedena mlečna kiselina uzrokovaće da se pH mleka smanji. Jednom kada mleko dostigne određeni pH dodaje se sirište. Enzimi u sirištu potpomažu ubrzavanje sušenja i stvaranju čvršće supstance. Za proizvođače sira koji razređuju sirište, pH vode za razblaživanje je takođe kritičan parameter; voda koja je blizu pH 7 ili viša može deaktivirati sirište, uzrokujući probleme sa koagulacijom. Tečnu surutku je potrebno iscediti kasnije. pH vrednost surutke pri dreniranju direktno utiče na sastav i teksturu krajnjeg proizvoda od sira. Protein surutke koji ima relativno visok pH doprinosi većem nivou kalcijuma i fosfata i rezultira jačim sirom. Tipični nivoi pH tokom drenaže mogu varirati u zavisnosti od vrste sira; na primer, drenaža za švajcarski sir je između pH 6,3 i 6,5, dok je za Cheddar sir između pH 6,0 i 6,2. Tokom soljenja sir se natapa sa solju iz rastvora soli i gubi višak vlage. pH tog rastvora mora da bude blizu pH sira, obezbeđujući ravnotežu jona poput kalcijuma i vodonika. Ako dođe do neravnoteže tokom soljenja, krajnji proizvod može imati lošiju teksturu, diskoloraciju i kraći rok trajanja. Sirevi moraju pasti u uskom rasponu pH kako bi se omogućilo optimalno okruženje za mikrobne i enzimske procese koji se javljaju tokom zrenja. Kultura bakterija koja se koristi za zrenje odgovorna je za poznate karakteristike kao što su rupe u švajcarskom siru, beli plesan na kori Brie-a i aroma limburger sira. Odstupanje od idealnog pH ne šteti samo ekologiji bakterija, već i strukturi sira. Veći pH nivoi mogu rezultirati sirevima koji su elastičniji dok niži pH može prouzrokovati krhkost. Proizvodi od sira mogu pružiti brojne izazove osobi koja mora da izmeri pH. Proizvodi od sira su obično čvrsti ili polučvrsti. Obe vrste uzoraka se skupljaju na površini staklene membrane i na taj način začepljuju referentni spoj. FC2423 pH elektroda koji se isporučuje sa HI98165 dizajnirana je posebno za merenje pH u siru. Od koničnog oblika vrha u izdržljivom kućištu od nerđajućeg čelika prečnika 5 mm za lak prodor u sir bez ostavljanja velike rupe, zatim otvorenog spoja koji odoleva začepljenju; FC2423 je idealna pH elektroda merenja u siru. FC2423 se na HI98165 povezuje brzopoteznim, vodootpornim DIN konektorom, čime se omogućava sigurno pričvršćivanje bez navoja. 

 

 

 HI99165 koristi pojačanu pH elektrodu od nerđajućeg čelika FC242D. Ova specijalizovana elektroda nudi brojne karakteristike koje poboljšavaju testiranje pH kod proizvođača sira. Čvrsto telo od nerđajućeg čelika uparena s konusnim senzornim vrhom omogućava prodor sira u različite tačke tokom procesa proizvodnje. Integrisani temperaturni senzor takođe obezbeđuje da se svim pH merenjima nadoknadi temperatura bez potrebe za zasebnom temperaturnom sondom.

Telo od nerđajućeg čelika

Telo od nerđajućeg čelika AISI 316 nudi dugotrajnost u proizvodnom pogonu i može izdržati koncentracije hlorida koji izazivaju koroziju u drugim vrstama legura.

Konusni stakleni vrh

Konusni oblik vrha omogućava prodiranje u čvrste, polučvrste supstance i emulzije za direktno merenje pH u uzorcima kao što je sir.

Built-In Temperature Sensor

Greške u kalibraciji i merenju uklanjaju se automatskim nadoknađivanjem temperature koje obezbeđuje integrisani temperaturni senzor.

Pored toga što se isporučuje sa jedinstvenom pH elektrodom napravljenom za sir, HI98165 poseduje i Hannu jedinstvenu CAL Check ™ funkciju koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom postupka kalibracije. Ovo je veoma važno, jer je verovatno da će sonda biti prekrivena čvrstim materijama koje se nalaze u prehrambenom proizvodu. Ove naslage će dovesti do problema sa pH merenjima. Upoređujući prethodne podatke o kalibraciji sa trenutnom kalibracijom, merač će obavestiti korisnika sa uputsvima za prikaz vremena kada je sondu potrebno očistiti, zameniti ili ako je pH pufer kontaminiran. Nakon kalibracije, celokupno stanje sonde se prikazuje na ekranu u procentima od 0 do 100% u koracima od 10%. Na stanje sonde utiču i karakteristike offseta i nagiba pH elektrode, a obe se mogu naći u GLP podacima.

Pritiskanjem "Autohold" virtualnog tastera, meač će se "zamrznuti" i automatski učitati stabilno merenje. Može se uključiti upozorenje „izvan opsega kalibracije“ koje će upozoriti korisnika kada očitavanje nije unutar ospega kalibrisanih vrednost.

Učitavanje na zahtev omogućava korisniku da sačuva do 200 uzoraka. Zabeleženi podaci, zajedno sa pripadajućim GLP (Dobra laboratorijska praksa) podacima, mogu se zatim opozvati ili preneti na PC sa mikro USB kablom HI920015 i softverom HI92000. GLP uključuje podatke o datumu, vremenu, kalibracionim puferima, offsetu, nagibu i može im se pristupiti direktno upotrebom nameskog GLP tastera.

Kontekstualna pomoć se prikazuje na ekranu, pritiskom na namesnski taster.

Grafički LCD ekran visokog kontrasta je lako videti napolju na jakom sunčevom svetlu kao i u slabo osvetljenim područjima korišćenjem pozadinskog osvetljenja. Kombinacija namenskih i virtuelnih tastera omogućava lako, intuitivno upravljanje meračem u izboru jezika.

Kompaktna i izdržljiva futrola HI720165 je termoformirana i služi za držanje svih potrebnih komponenti za merenje na terenu, uključujući merač i elektrodu, čaše, pufere i rastvor za čišćenje.

 

 Ekran za podešavnje Ekran za podešavanje sadrži mnoštvo konfigurabilnih opcija kao što su vreme, datum, temperaturne jedinice i jezik za pomoćne ekrane i vodiče.

Kalibracija pH kalibracija pokazuje potpune CAL Check™ poruke Korisnici se vode kroz postupak kalibracije sa postupnim uputstvima na ekranu.

 

Dobra laboratorijska praksa GLP Sveobuhvatnim podacima dobre laboratorijske prakse (GLP) može se pristupiti lako, pritiskom na taster GLP. Podaci o kalibraciji uključuju: datum, vreme,offset, nagib i pufere korišćene za poslednju kalibraciju.

 

Mogućnosti/Benefiti:

Ergonomski, robusni, vodootporni (IP67) dizajn Dolazi sa FC2423 Foodcare pH/Temperaturnom elektrodom

 • Izdržljivo titanijumsko telo je samo 5 mm prečnika.
 • Konusni vrh elektrode omogućava laku penetraciju u polučvrste uzorke.
 • Dizajn otvorenog spoja elektrode onemogućava začepljenje.
 • Ugrađeni temperaturni senzor kompenzuje sva merenja.

Kalibracija u 5 tačaka sa 7 standardinh pufera i 5 korisnički definisanih. CAL Check

 • Upozorava korisnika o eventualnim nedostacima koji se mogu javiti tokom kalibracija.
 • Prikazuje opšte stanje pH elektrode nakon kalibracije, bazirano na karakteristikama offseta i nagiba elektrode.

Učitavanja-na-zahtev

 • Čuvajte podatke merenja pritiskom na dugme

AutoHold

 • Zamrzava očitanje nakon stabilizacije

Opcije dobre laboratorijske prakse GLP

 • GLP podaci, uključujući datum, vreme, pH kalibracione pufere, offset i nagib
 • GLP se čuvaju radi sledljivosti

Kalibraciona pauza - upozorenje za korisnika u određenom intervalu kada je kalibracija istekla Odabir više jezika 200 sati rada sa oznakom o preostalom kapacitetu bateriji koja se prikazuje na ekranu. Proširene funkcionalnosti uređa sa specijalnim virtuelnim tasterima. Kontekstualna pomoć pritiskom na taster Grafički LCD sa pozadinskim osvetljenjem Povezivanje

 • Povezivanje sa PC uz pomoć optički izolovanog USB kabla i HI92000 softwarea

 

Specifications

Specification Name Detail
sku HI98165
pH Range -2.0 to 20.0 pH / -2.00 to 20.00 pH / -2.000 to 20.000 pH
pH Resolution 0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH
pH Accuracy (@25°C/77°F) ±0.1 pH / ±0.01 pH / ±0.002 pH
pH Calibration Up to five point calibration, seven standard buffers available (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45), and five custom buffers
mV Range ±2000.0 mV
mV Resolution 0.1 mV
mV Accuracy ±0.2 mV
Temperature Range -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0 °F)
Temperature Resolution 0.1 °C (0.1 °F)
Temperature Accuracy (@25°C/77°F) ±0.4 °C (±0.8 °F) (excluding probe error)
Temperature Compensation Automatic
Log Feature On demand, 200 samples (100 pH and 100 mV)
Connectivity PC Connectivity opto-isolated USB
GLP Yes
Power Supply 1.5V AA batteries (4 pcs.)
Power Consumption approx. 200 hours of continuous use without backlight (50 hours with backlight)
Environment 1 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 100% IP67
Dimensions 186 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)
Weight 401 g (14.2 oz)
Ordering Information HI98165 is supplied with FC2423 PVDF body pH electrode, HI7004M pH 4.01 buffer solution (230 mL), HI7007M pH 7.01 buffer solution (230 mL), HI700642 electrode cleaning solution for cheese residues sachet (2), 100 mL plastic beaker (2), 1.5V AA batteries (4), HI92000 PC software, HI920015 micro USB cable, instruction manual with quick start guide, instrument quality certificate and HI720165 hard carrying case.
Warranty 2 years
Recommended Probe FC2423 Pre-amplified pH and temperature probe with stainless steel sheath
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana