SKU
HI98163

Profesionalni pH metar za meso - HI98163

87.330,00 din.
Na lageru
HI98163 je hrapav, vodootporni, Foodcare prenosivi pH metar koji meri pH i temperaturu preko specijalizovane FC2323 pH elektrode za meso sa oštricom za probijanje izgrađene od nerđajućeg čelika. Ovaj profesionalni, vodootporni metar je napravljen po IP67 standardima. HI98163 dolazi u izdržljivom koferu sa svim neophodnim dodacima kako bi izvršili merenja pH/temperature.
 • Brzi DIN priključak
 • USB priključak za transfer podataka
 • Nameski taster za pomoć (HELP)

U industriji prerade mesa, praćenje pH je od ogromne važnosti zbog njegovog uticaja na faktore kvaliteta mesa, uključujući sposobnost vezivanja vode i rok trajanja. Nakon klanja, dešavaju se određeni biohemijski procesi tokom raspadanja mesa. Glikoliza započinje posmrtno, pretvaranjem glikogena u mlečnu kiselinu, smanjujući pH trupa. U zavisnosti od niza faktora kao što su vrsta životinje, pa čak i pasmine, ovo smanjenje pH može trajati od jednog sata do više sati. Od vitalne važnosti je nadzirati pH tokom ove faze, jer čim jednom dostigne najnižu pH vrednost, pH će početi polako da raste, što ukazuje da je razgradnja započela.

pH vrednost mesa utiče na sposobnost vezivanja vode što direktno utiče na kvalitet proizvoda. Meso sa nižim pH ima slabiji kapacitet vezivanja vode i svetlije je boje. Faktori poput ovih mogu biti važni kada se razmišlja o tome kako efikasno proizvesti mesne proizvode. Na primer, pri proizvodnji suvih kobasica meso mora imati malu sposobnost vezanja vode da bi se moglo ravnomerno sušiti.

U zavisnosti od vrste finalnog proizvoda i koraka potrebnih za postizanje tog nivoa, pH vrednosti će se razlikovati u celoj industriji prerade mesa. Obavezno je, bez obzira na krajnji proizvod, da se održi niži pH da bi se sprečilo razvijanje bakterija i postigla usklađenost sa propisima o bezbednosti hrane. Nadgledanjem pH vrednosti tokom procesa proizvodnje mesa možete osigurati stvaranje konzistentnih i sigurnih mesnih proizvoda.

Mesni proizvodi mogu pružiti brojne izazove operateru zaduženom za monitoring pH. Ulja i čvrste materije iz mesa mogu obložiti osjetljivu površinu staklene membrane i / ili začepiti referentni spoj. HI98163 je opremljen sa specijalizovanom elektrodom za mesne proizvode FC2323. Razmatranja dizajna uključuju oštricu od nerđajućeg čelika na sondi s konusnim vrhom za jednostavnu penetraciju, otvoreni spoj koji sprećava začepljenje i plastično kućište od polivinilidena fluorida (PVDF) koje je otporno na većinu hemikalija i rastvarača, uključujući natrijum hipohlorit. Poseduje veliku rezistenciju na abraziju , mehaničku otpornost, rezistenciju na ultraljubičastu svetlu i nuklearnu radjaciju. PVDF je takođe nije pogodna za rast gljiva. FC2323 je idealna pH elektroda opšte namene za meso koja se brzo povezuje na HI98163 , putem brzog vodootpornog DIN priključka.

 

FC2323 je pojačana pH elektroda sa ugrađenim temperaturnim senzorom. Elektroda je dizajnirana od stakla niske temperature sa konusnim vrhom, smeštena u kućište od PVDF plastike i oštricom od nerđajućeg čelika. Elektroda takođe poseduje i jedinstveni dizajn otvorenog spoja u kome između uzorka koji se meri i unutrašnje referentne ćelije postoji sloj elektrolita viskolena (tvrdog gela), koji ne sadrži srebro hlorid (AgCl). Dizajn otvorenog spoja sprečava začepljenje referetnog spoja, a konusni vrh sonde idealan je za određivanje pH u uzorcima mesa i polučvrste hrane.

Konusni stakleni vrh

Konusni oblik vrha omogućava prodiranje u čvrste, polučvrste i emulzije za direktno merenje pH u prehrambenim proizvodima, uključujući meso, sir, jogurt i mleko.

Otvoreni referentni spoj

Dizajn otvorenog spoja sastoji se od čvrstog gel-interfejsa (viskolena) između uzorka i unutrašnje Ag / AgCl reference. Ovaj interfejs ne samo da sprečava da srebro uđe u uzorak, već ga čini nepropusnim za začepljenje, što rezultira brzim odzivom i stabilnim očitavanjem.

PVDF telo

Poliviniliden fluorid (PVDF) je plastika koja je našla primenu u prehrambenoj industriji, otporna na hemikalije i većinu rastvarača uključujući i natrijum hipohlorit. Poseduje veliku rezistenciju na abraziju , mehaničku otpornost, rezistenciju na ultraljubičastu svetlu i nuklearnu radjaciju. PVDF je takođe nije pogodna za rast gljiva.

Pored toga što se isporučuje sa jedinstvenom pH elektrodom za meso, HI98163 poseduje i Hanninu jedinstvenu CAL Check ™ funkciju koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije. Ovo je veoma važno, jer je verovatno da će sonda biti prekrivena čvrstim materijama koje se nalaze u prehrambenom proizvodu. Ove naslage će dovesti do problema sa pH merenjima. Upoređujući prethodne podatke o kalibraciji sa trenutnom kalibracijom, merač će obavestiti korisnika sa uputsvima za prikaz vremena kada je sondu potrebno očistiti, zameniti ili ako je pH pufer kontaminiran. Nakon kalibracije, se na ekranu prikazuje stanje elektrode kao procenat od 0 do 100 %. Na stanje sonde utiču i karakteristike offseta i nagiba pH elektrode, a obe se mogu naći u GLP podacima.

Pritiskanjem "Autohold" virtualnog tastera, meač će se "zamrznuti" i automatski učitati stabilno merenje. Može se uključiti upozorenje „izvan opsega kalibracije“ koje će upozoriti korisnika kada očitavanje nije unutar ospega kalibrisanih vrednost.

Učitavanje na zahtev omogućava korisniku da sačuva do 200 uzoraka. Zabeleženi podaci, zajedno sa pripadajućim GLP (Dobra laboratorijska praksa) podacima, mogu se zatim opozvati ili preneti na PC sa mikro USB kablom HI920015 i softverom HI92000. GLP uključuje podatke o datumu, vremenu, kalibracionim puferima, offsetu, nagibu i može im se pristupiti direktno upotrebom nameskog GLP tastera.

Kontekstualna pomoć se prikazuje na ekranu, pritiskom na namesnski taster.

Grafički LCD ekran visokog kontrasta je lako videti napolju na jakom sunčevom svetlu kao i u slabo osvetljenim područjima korišćenjem pozadinskog osvetljenja. Kombinacija namenskih i virtuelnih tastera omogućava lako, intuitivno upravljanje meračem u izboru jezika.

Kompaktni i izdržljivi prenosni kofer HI720161 je termoformiran i može da prihvati sve potrebne komponente za merenje na terenu, uključujući merač i elektrodu, čaše, pufer i rastvor za čišćenje.

 

Ekran za podešavnje
Ekran za podešavanje sadrži mnoštvo konfigurabilnih opcija kao što su vreme, datum, temperaturne jedinice i jezik za pomoćne ekrane i vodiče.

 

Kalibracija
pH kalibracija pokazuje potpune CAL Check™ poruke Korisnici se vode kroz postupak kalibracije sa postupnim uputstvima na ekranu.

 

GLP
Sveobuhvatnim podacima dobre laboratorijske prakse (GLP) može se pristupiti lako, pritiskom na taster GLP. Podaci o kalibraciji uključuju: datum, vreme,offset, nagib i pufere korišćene za poslednju kalibraciju.

 

Mogućnosti/Benefiti:

Ergonomski, robusni, vodootporni (IP67) dizajn

Opremljena sa FC2323 pH/temperaturnom sondom za uzorke mesa i hrane

 • Kućište je napravljeno od PVDF plastike.
 • Oštrica od nerđajućeg čelika za lakše penetriranje u uzorke mesa.
 • Dizajn otvorenog spoja elektrode onemogućava začepljenje.
 • Saklo niske temperature omogućava pH merenja zamrznutih proizvoda.
 • Ugrađeni temperaturni senzor kompenzuje sva merenja.

Kalibracija u 5 tačaka sa 7 standardinh pufera i 5 korisnički definisanih.

CAL Check

 • Upozorava korisnika o eventualnim nedostacima koji se mogu javiti tokom kalibracija.
 • Prikazuje opšte stanje pH elektrode nakon kalibracije, bazirano na karakteristikama offseta i nagiba elektrode.

Učitavanja-na-zahtev

 • Čuvajte podatke merenja pritiskom na dugme

AutoHold

 • Zamrzava očitanje nakon stabilizacije

Opcije dobre laboratorijske prakse GLP

 • GLP podaci, uključujući datum, vreme, pH kalibracione pufere, offset i nagib
 • GLP se čuvaju radi sledljivosti

 

Kalibraciona pauza - upozorenje za korisnika u određenom intervalu kada je kalibracija istekla

Odabir više jezika

200 sati rada sa oznakom o preostalom kapacitetu bateriji koja se prikazuje na ekranu.

Proširene funkcionalnosti uređa sa specijalnim virtuelnim tasterima.

Kontekstualna pomoć pritiskom na taster

Grafički LCD sa pozadinskim osvetljenjem 

Connectivity

 • Povezivanje sa PC uz pomoć optički izolovanog USB kabla i HI92000 softwarea

 

 

Specifikacija

 

Naziv specifikacije

Detalji

Šifra

HI98163

pH Opseg

-2.0 do 20.0 pH / -2.00 do 20.00 pH / -2.000 do 20.000 pH

pH Rezolucija

0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH

pH Preciznost (@25°C/77°F)

±0.1 pH / ±0.01 pH / ±0.002 pH

pH Kalibracija

Kalibracija do pet tačaka, sedam standardnih pufera dostupnih (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) i pet prilagođenih pufera

mV Opseg

±2000.0 mV

mV Rezolucija

0.1 mV

mV Preciznost

±0.2 mV

Temperaturni Opseg

-20.0 do 120.0 °C (-4.0 do 248.0 °F)

Temperaturena Rezolucija

0.1 °C (0.1 °F)

Temperaturna Preciznost (@25°C/77°F)

±0.4 °C (±0.8 °F) (sključujući grešku sonde)

Temperaturna kompenzacija

Automatski

Log Feature

Na zahtev, 200 uzoraka (100 pH i 100 mV)

Povezivanje

Povezivanje sa računarom Opto-izolovani USB

GLP

da

Napajanje

1,5V AA baterije (4 kom.)

Potrošnja struje

pribl. 200 sati neprekidne upotrebe bez pozadinskog osvetljenja (50 sati sa pozadinskim osvetljenjem)

Životna sredina

3 do 50 °C (32 do 122 °F) maks. RH 100% IP67

Dimenzije

188 k 93 k 35,2 mm (7,3 k 3,6 k 1,4”)

Težina

403 g (14,2 oz)

Informacije za naručivanje

HI98163 se isporučuje sa FC2323 PVDF pH elektrodom za telo, HI7004M pH 4,01 puferskim rastvorom (230 mL), HI7007M pH 7,01 puferskim rastvorom (230 mL), HI700630 rastvorom za čišćenje elektrode kiseline za čišćenje mesa sa masnoćom 10 i mastima00 (2), 1,5 V AA baterije (4), softver za računar HI92000, mikro USB kabl HI920015, uputstvo za upotrebu sa brzim vodičem za početak, sertifikat o kvalitetu instrumenta i tvrda torbica za nošenje HI720161.

Preporučena

sonda

FC2323 Foodcare PVDF telo, pH elektroda sa unutrašnjim senzorom temperature, DIN konektor za brzo povezivanje i 1 m (3,3’ kabl)

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana