SKU
HI97104

Prenosivi fotometar za određivanje pH, alkalnosti, slobodnog i ukupnog hlora i cijanurične kiseline HI97104

42.189,00 RSD
Na lageru
Ovi prenosivi fotometri dizajnirani su sa inovativnim optičkim sistemom koji nudi vrhunske performanse u tačnosti, ponovljivosti i količini vremena koje je potrebno da se izvrši merenje. Ovi vodootporni fotometri su izuzetno jednostavni za upotrebu sa tutorijalnim režimom koji grafički, korak po korak, vodi korisnika u vršenju merenja. Upotreba matričnog LED sa pozadinskim osvetljenjem omogućava upotrebu virtuelnih tastera što rad merača čini veoma intuitivnim.

Generalne karakteristike:

 

Vodootporan

Kućište fotometra je sa IP67 ocenom standarda zaštite i dizajnirano je da pluta u tečnosti.

 

Napredni LED optički sistem

LED ima mnogo veću svetlosnu efikasnost, pružajući više svetlosti uz korišćenje manje energije. Takođe proizvode malo toplote, što može uticati na elektronsku stabilnost.

 

CAL Check™ funkcija

Hannina ekskluzivna CAL Check funkcija omogućava verifikaciju performansi i kalibraciju fotometra koristeći NIST standarde koji se mogu pratiti. Naše kivete za CAL Check razvijene su tako da simuliraju specifičnu vrednost apsorbancije na svakoj talasnoj dužini kako bi se potvrdila tačnost narednih očitavanja. CAL Check ekran vodi korisnika korak po korak kroz postupak validacije i kalibracije.

 

Više mernih metoda

Korisnici mogu odabrati upotrebu reagenasa u prahu ili upotrebu tečnih reagenata sa niskim troškovima koji se isporučuju u boci sa kapaljkom. Ugrađeni tajmer reakcije - Čekanje za odgovarajuće vreme reakcije je od ključnog značaja za obavljanje kolorimetrijskih merenja. Tajmer prikazuje preostalo vreme do merenja, obezbeđujući konzistentne rezultate.

 

Dobra laboratorijska praksa GLP

Dobra laboratorijska praksa (GLP) prikazuje datum i vreme poslednje kalibracije.

 

Auto-off

Ovi merači koriste tri uobičajene AA baterije koje omogućavaju da se izvrši oko 800 merenja. Funkcija automatskog isključivanja automatski isključuje merač nakon 15 minuta neaktivnosti kako bi se sačuvala baterija.

 

Ugrađeni tajmer reakcije

Čekanje ispravnog vremena reakcije je od ključnog značaja za obavljanje kolorimetrijskih merenja. Tajmer prikazuje preostalo vreme do merenja, obezbeđujući konzistentne rezultate.

 

Velike kivete

Fotometar koristi oble kivete sa 25 mm dugim putem. Relativno duga dužina staze kivete omogućava da svetlost prođe kroz veći deo rastvora uzorka, obezbeđujući tačna merenja čak i kod uzoraka sa malom apsorbancijom. Držač za kivete štiti kivetu od grebanja odnosno prekidanja optičkog puta kivete.

 

Intuitivni matrični displej

Ovi fotometri su dizajnirani sa grafičkim LCD-om sa pozadinskim svetlom. Sa virtuelnim tasterima, indikatorom statusa baterije i upozorenjima o greškama. Korisnički interface je intuitivan i lak za razumevanje.

 

Auto učitavanje

Učitajte do 50 merenja.

 

Namenska pomoć

Namenski taster za pomoć pruža informacije koje se odnose na trenutni rad merača i može se koristiti u bilo kojoj fazi postupka podešavanja ili merenja za prikazivanje kontekstualne pomoći.

 

Uputsva na ekranu sa animacijom

Ugrađeni Tutorial režim vodi korisnike korak po korak kroz postupak merenja.

 

Upozorenja o greškama

Na ekranu se pojavljuju poruke koje upozoravaju na probleme kao što su merenja van dometa, slabo svetlo, prejako svetlo, temperatura okoline izvan granica i slaba baterija.

 

Indikator stanja baterije

Govori o preostalom kapicitetu baterije.

 

Napredni optički sistem

 

• LED ne proizvodi toplotu

• 8 nm uskopojasni interferencijski filter koji je tačan do ± 1 nm i nudi 25% povećanje efikasnosti svetlosti.

• Referentni detektor koji modulira napon kako bi konstantnu svetlost iz LED izvora

• Konkavno fokusiraće sočivo redukuje greške od nesavršenosti kiveta

 

Visoko efikasni izvor svetlosti

LED daje superiornije perfomanse u odnosu na Volfram lampu LED ima mnogo veću svetlosnu efikasnost, pružajući više svetlosti uz korišćenje manje energije. Takođe proizvode malo toplote, što može uticati na elektronsku stabilnost. LED su dostupne u širokom spektru talasnih dužina, dok volframove lampe imaju lošu snagu plave / ljubičaste svetlosti.

 

Visokokvalitetni fitleri

Unapređeni optički filteri osiguravaju veću tačnost talasnih dužina i omogućavaju prijem svetlijeg, jačeg signala. Krajnji rezultat je veća stabilnost merenja i manja greška talasne dužine.

 

Stabilni izvor svetlosti

Unutrašnji referentni sistem ovih fotometra nadoknađuje bilo kakva odstupanja usled fluktuacija snage ili promene temperature okoline. Sa stabilnim izvorom svetlosti, očitanja su brza i stabilna između blanko probe merenja i merenja uzorka.

 

Veći prinos svetlosti

Fokusirajuće sočivo sakuplja svu svetlost koja izlazi iz kivete, smanjujući greške zbog nesavršenosti i ogrebotina koje mogu biti prisutne. Konveksna sočiva redukuju potrebu za indeksiranjem kivete.

 

Specifikacije

 

pH Opseg

6,5 do 8,5 pH

Rezolucija

0.1 pH

Tačnost

± 0,1 pH očitanja na 25 ° C

Metod

Adaptacija Fenol-crvene metode

Alkalnost Opseg

0 do 500 mg/L (kao CaCO₃)

Rezolucija

1 mg/L

Tačnost

±5 mg/L ±5% očitanja na 25°C

Metod

Kolorimetrijski metod

Hlor Opseg

0,00 do 5,00 mg / L (kao Cl₂)

Rezolucija

0.01 mg/L

Tačnost

± 0,03 mg / L ± 3% očitanja pri 25°C

Metod

adaptacija EPA DPD metoda 330.5

Cijanurična kiselina opseg

0 do 80 mg/L (kao CYA)

Rezolucija

1 mg/L

Tačnost

±1 mg/L ±15% od očitanja na 25 °C

Metod

adaptacija turbidimetrijskog metoda

Izvor svetlosti

LED

Bandpass filtar

420 nm

Bandpass filtar propusnost

širina trake 8 nm

Bandpass filter Tačnost talasnih dužina

±1.0 nm

Detektor svetlosti

Silikonska fotoćelija

Tip kivete

okrugla 24.6 mm prečnik (22 mm unutar)

Auto - učitavanje

50 merenja

Display

128 x 64 pixel B/W LCD sa pozadinskim svetlom

Automatsko isključivanje

Nakom 15 minuta neaktivnosti (30 minuta pre očitavanja merenja)

Baterija

alkalne1.5 V AA (3) / > 800 merenja bez pozadinskog svetla

Okruženje

0 do 50°C (32 do 122°F); 0 do 100% RH, ne može se koristiti

Dimenzije

142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0")

Težina

380 g (13.4 oz.)

Informacije o naručivanju

HI97104 se isporučuje sa kivetama za uzorke (2), poklopcima za uzorke (2), plastičnim čepovima za kivete (2), baterijama od 1,5 V AA (3), potvrdom o kvalitetu instrumenta i uputstvom za upotrebu. CAL Check standardi se prodaju odvojeno

 

HI97104C uključuje fotometar, CAL Check kivetu A, CAL Check kivetu B za slobodni i ukupni hlor (prah i tečnost), CAL Check kivetu B na pH, CAL Check kivetu B za cijanuričnu kiselinu, CAL Check kivetu B za alkalnost, kivete za uzorkovanje (2 ), poklopci za kivete (2), plastični čepovi (2), AA baterije od 1,5 V (3), krpa za brisanje kiveta, makaze, potvrda kvaliteta instrumenta, uputstvo za upotrebu i čvrsti prenosni kofer HI7101414. Reagensi se prodaju odvojeno

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana