SKU
HI7014-25

Pool Line Hlor, bez, DPD metoda, reagensi za 25 ispitivanja (bez hlora) - HI7014-25

1.476,00 RSD
Nema na zalihi
HI7014-25 Bazen bez hlora Checker HC (ručni kolorimetar) Reagensi su visokokvalitetni reagensi za upotrebu sa HI7014 Pool Line Free Chlorine Checker HC. Proizvode se u našem vrhunskom pogonu i jasno su označeni brojem serije i datumom isteka na svakom paketu radi praćenja.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeno sa hemikalijama visoke čistoće
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

HI7014-25 Bazen Line Chlorine Checker HC Reagensi visokokvalitetni su reagensi koji se prethodno mere, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna merenja sa HI7014 Free Chlorine Checker® HC. Ovi reagensi slede DPD metodu u kojoj reakcija hlora i reagensa pravi ružičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem paketa reagensa HI7014-25 u uzorak, reakcija će se odvijati i HI7014 će odrediti koncentraciju iz dobijene boje. Rezultati se prikazuju u ppm (mg/L) slobodnog hlora. HI7014-25 Pool Line za besplatnu proveru hlora HC Reagensi dizajnirani su za upotrebu pri merenju bazena, vruće kade ili lekovite vode koja ima očekivani raspon od 0,00 do 2,50 ppm slobodnog hlora.

Specifikacije

 
Paket Paketi
Količina 25 testova
Metoda adaptacija USEPA metode 330.5 i standardne metode 4500-Cl G. Reakcija između hlora i DPD reagensa uzrokuje ružičastu boju u uzorku.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana