SKU
HI736-25

Reagensi za fosfor za Checker® (ultra niski opseg) HI736 (25 Testova) - HI736-25

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI736-25 su zamenski reagensi za kolorimetar za određivanje fosfora u ultra niskom opsegu, Checker® HI736. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem modernom pogonu i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom isteka, radi sledljivosti.

Detalji

HI736-25 su visokokvalitetni reagensi koji su prethodno pripremljeni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna merenja sa Checker-om® za određivanje fosfora u ultra niskom opsegu - HI736. Ovi reagensi slede metodu askorbinske kiseline u kojoj reakcija fosfora i reagensa izaziva plavu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem pakovanja HI736-25 reagensa u uzorak, reakcija će se odvijati i kolorimetar HI736 će odrediti koncentraciju iz proizvedene boje. Rezultati se prikazuju u ppb fosfora. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom fosfora od 0 do 200 ppb.

Specifikacije

Pakovanje Kesice
Količina 25
Metod Adaptacija Standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. izdanje, metoda askorbinske kiseline. Reakcija između fosfora i reagensa boji uzorak u plavu nijansu.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana