SKU
HI93717-03

Reagensi za određivanje fosfata (300 testova) - HI93717-03

10.407,23 din.
Na lageru
HI93717-03 su fosfatni reagensi za kolorimetrijsko određivanje. U pakovanju se nalazi 300 testova za korišćenje sa kompatibilnih stonim i prenosnim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici i pakovanju su jasno označeni brojem i datumom roka upotrebe zbog sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93717-03 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred mereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Metoda je prilagođavanje standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18o izdanje metod amino kiselina Reakcija između fosfata i reagensa izaziva plavu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa u uzorak, odvijaće se reakcija i kompatibilni fotometar se koristiti za određivanje koncentracije iz proizvedene boje. Rezultati se prikazuju kao (ppm) fosfata (PO43-). Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0,0 do 30,0 mg / L fosfata.

Specifikacije

Pakovanje 

Bočice sa kapaljkama I kesice reagensa 

Količina 

300 testova 

Metod 

Prilagođavanje standardnih metoda za ispitivanje vode I otpadnih voda, 18. Izdanje, metoda Amino kiseline. Reakcije između fosfata I reagensa izaziva plavu nijansu u uzorku. 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana