SKU
HI98162

pH metar za mleko - HI98162

87.330,00 RSD
Na lageru
HI98162 je robusni, vodootporni, prenosni pH merač za mleko koji meri pH i temperaturu koristeći specijalizovanu FC1013 sondu za mlečne proizvode. Ovaj vodootporni merač poseduje IP67 standard zaštite. HI98162 se isporučuje sa svim potrebnim dodacima za obavljanje merenja pH / temperature upakovanih u izdržljiv termoformirani kofer za nošenje.
 • Brzi DIN priključak
 • USB priključak za transfer podataka
 • Nameski taster za pomoć (HELP)

Merenje pH u mleku je važno za ispitivanje nečistoća, kvarenja i znakova infekcije mastitisom. Iako postoji niz faktora koji utiču na sastav mleka, merenja pH mogu pomoći proizvođačima da bolje razumeju šta može izazvati određene promene kompozicije. Merenje pH obično se obavlja u različitim tačkama u postrojenju za preradu mleka Sveže mleko ima pH vrednost od 6.7. Kada pH ​​vrednost mleka padne ispod pH 6,7, to obično ukazuje na kvarenje bakterijskom razgradnjom. Bakterije iz porodice Lactobacillaceae su bakterije mlečne kiseline (LAB) odgovorne za raspad laktoze u mleku da bi nastale mlečne kiseline. Na kraju, kada mleko dostigne dovoljno kiseli pH, doći će do koagulacije ili sušenja zajedno sa karakterističnim mirisom i ukusom „kiselog“ mleka. Mleko sa pH vrednostma većim od pH 6,7 potencijalno ukazuje da mleko možda potiče od krava sa infekcijom mastitisa. Mastitis je sveprisutan u mlaku od krave. Kada se zarazi, imunološki sistem krave oslobađa histamin i druga jedinjenja kao odgovor na infekciju. Dolazi do porasta propustljivosti slojeva ćelija endotela i epitela, omogućavajući komponentama krvi da prođu paracelularnim putem. Pošto je krvna plazma blago alkalna, dobijeni pH mleka biće viši od normalnog. Proizvođači mleka obično mogu da izvrše brojanje somatskih ćelija kako bi otkrili infekciju mastitisom, ali merenje pH nudi brzi način za otkrivanje infekcije. Razumevanje pH sirovog mleka takođe može pomoći proizvođačima da optimizuju svoje tehnike prerade mleka. Na primer, u operacijama koje koriste preradu ultra visoke temperature (UHT), čak i male varijacije od pH 6,7 mogu uticati na vreme potrebno za pasterizaciju i stabilnost mleka nakon tretmana. Merenje pH mleka može da pruži brojne izazove. Mlečni proizvodi imaju visok sadržaj čvrstih materija koje će prekriti osetljivu površinu staklene membrane i / ili začepiti referentni spoj. HI98162 se isporučuje sa specijalizovanom elektrodom za mleko The FC1013. Telo od polivinilidena fluorida (PVDF) je otporno na većinu hemikalija i rastvarača, uključujući natrijum hipoklorit. Ima visoku otpornost na abraziju, mehaničku čvrstoću i otpornost na ultraljubičasto i nuklearno zračenje. PVDF je otporan na rast glivica takođe. FC1013 je idealna pH elektroda opšte namene za mlečne proizvode koja se na HI98162 brzo povezuje, vodootpornim DIN priključkom, omogućavajući siguran spoj bez navoja. HI98162 koristi pojačanu pH elektrodu FC1013 sa PVDF telom. Specijalizovana pH elektroda pruža mnoge mogučnosti za usavršavanje pH merenja. Integrisani temperaturni senzor omogućava merenje pH vrednosti sa kompenzacijom temperature bez potrebe za zasebnom temperaturnom sondom. Velika kontaktna površina elektrode sa uzorkom mleka obezbeđuje stabilnu kalibraciju i merenja. Integralni deo svake pH elektrode je referentni spoj. Referentni spoj je deo elektrode koji omogućava protok jona smeštenih u referentnoj ćeliji u uzorku koji se ispituje. Od vitalnog je značaja da se ovaj protok dogodi kako bi se završio električni krug, koji na kraju određuje vrednost pH. Svako začepljenje spojnice sprečiće završetak kruga, što će rezultirati pogrešnim očitavanjem ili neprestanim pomicanjem. FC1013 sonda koristi sekundarnu referentnu komoru sa spoljnim spojem od keramike koji omogućava vodenom elektrolitu bez srebra da polako teče kroz poroznu keramičku fritu pružajući tačna očitanja vodenih uzoraka. Izdržljivo PVDF telo FC1013 osigurava da se merenja pH mogu sigurno obaviti na farmi ili u proizvodnom pogonu. Komponente elektrode takođe su u stanju da izdrže širi raspon temperature da bi se omogućila tačnost tokom faza kao što je pasterizacija, za šta je potrebno zagrevanje na temperature od oko 72° C (161°F). 

 

 

PVDF telo

PVDF telo FC1013 je hemijski otporno i izdržljivo omogućavajući tako precizna, prenosiva merenja.

Sferni stakleni vrh elektrode

Velika površina pruža optimalan kontakt između senzorne sijalice i uzorka mleka.

Ugrađeni temperaturni senzor

Greške u kalibraciji i merenju uklanjaju se automatskim nadoknađivanjem temperature koje obezbeđuje integrisani temperaturni senzor. Pored toga što se isporučuje sa jedinstvenom elektrodom za pH mleka, HI98165 poseduje i Hannu jedinstvenu CAL Check ™ funkciju koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije. Ovo je veoma važno za prerađivača mleka, jer je verovatno da će sonda biti obložena čvrstim materijama koje se nalaze u mleku koje se meri. Ove naslage će dovesti do problema sa pH merenjima. Upoređujući prethodne podatke o kalibraciji sa trenutnom kalibracijom, merač će obavestiti korisnika sa uputsvima za prikaz vremena kada je sondu potrebno očistiti, zameniti ili ako je pH pufer kontaminiran. Nakon kalibracije, celokupno stanje sonde se prikazuje na ekranu u procentima od 0 do 100% u koracima od 10%. Na stanje sonde utiču i karakteristike offseta i nagiba pH elektrode, a obe se mogu naći u GLP podacima. Pritiskanjem "Autohold" virtualnog tastera, meač će se "zamrznuti" i automatski učitati stabilno merenje. Može se uključiti upozorenje „izvan opsega kalibracije“ koje će upozoriti korisnika kada očitavanje nije unutar ospega kalibrisanih vrednost. Učitavanje na zahtev omogućava korisniku da sačuva do 200 uzoraka. Zabeleženi podaci, zajedno sa pripadajućim GLP (Dobra laboratorijska praksa) podacima, mogu se zatim opozvati ili preneti na PC sa mikro USB kablom HI920015 i softverom HI92000. GLP uključuje podatke o datumu, vremenu, kalibracionim puferima, offsetu, nagibu i može im se pristupiti direktno upotrebom nameskog GLP tastera. Kontekstualna pomoć se prikazuje na ekranu, pritiskom na namesnski taster. Grafički LCD ekran visokog kontrasta je lako videti napolju na jakom sunčevom svetlu kao i u slabo osvetljenim područjima korišćenjem pozadinskog osvetljenja. Kombinacija namenskih i virtuelnih tastera omogućava lako, intuitivno upravljanje meračem u izboru jezika. Kompaktni i izdržljivi prenosni kofer HI720161 je termoformiran i može da prihvati sve potrebne komponente za merenje na terenu, uključujući merač i elektrodu, čaše, pufer i rastvor za čišćenje.

 

 

Ekran za podešavnje

Ekran za podešavanje sadrži mnoštvo konfigurabilnih opcija kao što su vreme, datum, temperaturne jedinice i jezik za pomoćne ekrane i vodiče.

 

 

Kalibracija

pH kalibracija pokazuje potpune CAL Check™ poruke Korisnici se vode kroz postupak kalibracije sa postupnim uputstvima na ekranu.

 

 

Dobra laboratorijska praksa GLP Sveobuhvatnim podacima dobre laboratorijske prakse (GLP) može se pristupiti lako, pritiskom na taster GLP. Podaci o kalibraciji uključuju: datum, vreme,offset, nagib i pufere korišćene za poslednju kalibraciju.

Mogućnosti/Benefiti:

Ergonomski, robusni, vodootporni (IP67) dizajn Dolazi sa FC1013 Foodcare pH/Temperaturnom elektrodom.

 • Kućište je napravljeno od PVDF plastike.
 • Dopunjiva elektroda sa elektrolitom bez srebra.
 • Dizajn otvorenog spoja elektrode onemogućava začepljenje.
 • Staklo elektrode je za opšte primene i može se koristiti u velikom opsegu temperatura.
 • Ugrađeni temperaturni senzor kompenzuje sva merenja.

Kalibracija u 5 tačaka sa 7 standardinh pufera i 5 korisnički definisanih. CAL Check

 • Upozorava korisnika o eventualnim nedostacima koji se mogu javiti tokom kalibracija.
 • Prikazuje opšte stanje pH elektrode nakon kalibracije, bazirano na karakteristikama offseta i nagiba elektrode.

Učitavanja-na-zahtev

 • Čuvajte podatke merenja pritiskom na dugme

AutoHold

 • Zamrzava očitanje nakon stabilizacije

Opcije dobre laboratorijske prakse GLP

 • GLP podaci, uključujući datum, vreme, pH kalibracione pufere, offset i nagib
 • GLP se čuvaju radi sledljivosti

Kalibraciona pauza - upozorenje za korisnika u određenom intervalu kada je kalibracija istekla Odabir više jezika 200 sati rada sa oznakom o preostalom kapacitetu bateriji koja se prikazuje na ekranu. Proširene funkcionalnosti uređa sa specijalnim virtuelnim tasterima. Kontekstualna pomoć pritiskom na taster Grafički LCD sa pozadinskim osvetljenjem Povezivanje

 • Povezivanje sa PC uz pomoć optički izolovanog USB kabla i HI92000 softwarea

 

Specifikacija

 

Ime specifikacije

Detalji

sku

HI98162

pH Opseg

-2.0 do 20.0 pH / -2.00 do 20.00 pH / -2.000 do 20.000 pH

pH Rezolucija

0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH

pH Preciznost (@25°C/77°F)

±0.1 pH / ±0.01 pH / ±0.002 pH

pH Kalibracija

Kalibracija do pet tačaka, sedam standardnih pufera na raspolaganju (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) i pet prilagođenih pufera

mV Opseg

±2000.0 mV

mV Rezolucija

0.1 mV

mV Preciznost

±0.2 mV


Temperaturni Opseg

-20.0 do 120.0 °C (-4.0 do 248.0 °F)

Temperaturna rezolucija

0.1 °C (0.1 °F)

Temperaturna preciznost (@25°C/77°F)

±0,4 °C (±0,8 °F) (bez greške sonde)

Temperaturna kompenzacija

Automatska

Funkcija dnevnika

Na zahtev, 200 uzoraka (100 pH i 100 mV)

Konekcija

Povezivanje sa računarom Opto-izolovani USB

GLP

Da

Napajanje

1.5V AA baterije (4 kom.)

Potrošnja struje

pribl. 200 sati neprekidne upotrebe bez pozadinskog osvetljenja (50 sati sa pozadinskim osvetljenjem)

Životna sredina

4 do 50 °C (32 do 122 °F) max. RH 100% IP67

Dimenzije

189 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)

Težina

404 g (14.2 oz)

Informacije o poručivanju

HI98162 se isporučuje sa FC1013 PVDF telo pH elektrodom, HI7004M pH 4,01 puferskim rastvorom (230 mL), HI7007M pH 7,01 puferskim rastvorom (230 mL), HI700640 rastvorom za čišćenje elektroda za mlečne naslage, plastičnom kesom od 2 m (2m plastične kesice). 1.5V AA baterije (4), HI92000 softver za računar, HI920015 mikro USB kabl, uputstvo za upotrebu sa brzim vodičem za početak, sertifikat o kvalitetu instrumenta i HI720161 tvrda torbica za nošenje.

Garancija

2 godine

Preporučljiva sonda

FC1013 unapred pojačana pH sonda sa unutrašnjim temperaturnim senzorom, DIN konektorom za brzo povezivanje i kablom od 1 m (3,3’) (uključeno)

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana