SKU
FC210B

pH elektroda za jogurt i kremova (FoodCare) sa BNC priključkom - FC210B

28.782,00 RSD
Na lageru
FC210B je staklena pH elektroda sa dvostrukim spojem i sa BNC priključkom. FC210B elektroda poseduje otvoreni spoj sa viskolenskim gel elektrolitom, senzornu sijalicu napravljenu od niskotemperaturnog stakla i konusni oblik vrha. Ovaj dizajn je idealan za merenje pH u proizvodima kao što su kremovi i jogurt, kao i svi drugi polučvrsti uzorci i emulzije. Preporučena radna temperature je od 0 do 50°C.
  • Staklo niske temperature
  • Konusni vrh
  • Otvoreni spoj

HANNA instruments nudi veliki broj različitih pH elektroda dizajniranih za najrazličitije namene. Tip stakla koji se koristi za očitavanje pH, oblik senzornog dela, materijal izrade, vrsta i materiajal referentnog spoja kao i korišćeni elektrolit samo su neka od naprednih konstruktivnih rešenja.

FC210B je elektroda sa dvostrukim spajanjem koja koristi staklo niske temperature (LT), konusni senzorni vrh, stakleno kućište i otvoreni spoj sa elektrolitom viskolenskog gela.

Formulacija stakla niske temperature

Stakleni vrh je specijalno dizajniran i koristi staklenu formulaciju sa nižim otporom od oko 50 mega-oma u poređenju sa elektrodom opšte namena (100 mega-oma) Ovo je veoma značajno jer se mnogi prehrambeni proizvodi čuvaju na niskim temperaturama. Kako se temperatura stakla smanjuje u uzorku, otpornost stakla niske temperatuure će se povećavati približavajući se staklu elektrode opšte namene na sobnoj temperaturi. Ako koristite staklo opšte namene (GP), otpor bi se povećao iznad optimalnog otpora za ulaz visoke impedance pH metra. FC210B je pogodan za upotrebu sa uzorcima koji mere od 0 do 50 ° C.

Konusni stakleni vrh

Konusni oblik vrha omogućava prodiranje u čvrste, polučvrste supstance i emulzije za direktno merenje pH u prehrambenim proizvodima uključujući meso, sir, jogurt i mleko.

Stakleno telo elektrode

Telo od stakla je idealno za upotrebu u laboratoriji. Staklo je rezistentno na agresivne hemikalije i lako se čisti. Stakleno telo takođe omogućava brzi prenos toplote na unutrašnji referentni elektrolit. mV generisan od referentne ćelije zavisi od temperature. Što se pre postigne ravnoteža to je stabilniji referentni potencijal.

Otvoreni referentni spoj

Suspendovane čvrste supstance i proteini koji se nalaze u prehrambenim proizvodima zečepljuju klasičan keramički spoj. Ovo začepljenje će ometati merno kolo između indikatorske elektrode i unutrašnje referentne što dovodi do sporijeg vremena odziva, pogrešnih očitavanja i česte zamene elektroda. Dizajn otvorenog spoja sastoji se od čvrstog gel-interfejsa (viskolena) između uzorka i unutrašnje Ag / AgCl reference. Ovaj interfejs ne samo da sprečava da srebro uđe u uzorak, već onemogućava začepljenje, što rezultira brzim odzivom i stabilnim očitavanjima.

BNC priključak

FC210B koristi BNC priključak. Ova vrsta priključka omogućava montiranje na svaki uređaj sa ženskim BNC ulazom za elektrodu. Još neke vrste priključaka su DIN,priključak na zavrtanje, priključak T tipa i 3,5 mm priključak. Ove vrste konektora obično su vlasničke za određenu vrstu merača i nisu međusobno zamenljive.

Jednostruki vs dvostruki spoj pH elektrode

Konvencionalne elektrode su obično sa jednim spojem. Kao što je prikazano na gornjoj slici, ove elektrode imaju samo jedan spoj između unutrašnje referentne žice i spoljnog rastvora. Pod nepovoljnim uslovima, poput visokog pritiska, visoke temperature, visoko kiselih ili alkalnih rastvora, pozitivni protok elektrolita kroz spoj često se preokreće što rezultira ulaskom rastvora uzorka u referentni odeljak. Ako ovo ostane bez kontrole, referentna elektroda može postati kontaminirana, što dovodi do potpunog otkaza elektrode. Drugi potencijalni problem sa ovakvim elektrodama je začepljenje spoja usled taloženja srebrno-hlorida (AgCl). Srebro se lako taloži u uzorcima koji sadrže Tris pufer ili teške metale. Kada rastvor elektrolita stupi u kontakt sa uzorkom, neki deo AgCl će se istaložiti na spoljnoj strani spoja. To prouzrokuje drift u očitavanjima.

Hannin sistem dvostrukih spajanja, kao što mu ime kaže, ima dva spoja, od kojih je samo jedan u kontaktu sa uzorkom, kao što je prikazano na slici. Pod nepovoljnim uslovima, evidentna je ista tendencija unosa uzorka. Međutim, kako se sistem referentnih elektroda fizički odvaja od intermedijarnog područja elektrolita, kontaminacija elektrode je minimizirana. Verovatnoća začepljenja spoja takođe se smanjuje sa ovakvim dizajnom elektrode, jer spoljna referentna ćelija koristi rastvor za punjenje koji je "bez srebra". Pošto nema srebra, ne stvara se ni talog koji začepljuje spoj.

Specifikacije

Materijal

Staklo

Referentni spoj

dupli, Ag/AgCl

Spoj/Protok

otvoreni spoj

Elektrolit

Viskolen

Opseg

pH: 0 do 12

Max. pritisak

0,1 bar

Oblik vrha

konusni (6 x 10 mm)

Preporučena radna temperatura

0 do 50°C (32 do 122°F) - LT

Temperaturni senzor

Ne

Pojačivač

Ne

Kabl

koaksijalni; 1 m (3.3’)

Priključak

BNC

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana